Geplaatst op 14-07-2016

CrossRoads1: het beste project in Europa?

Regiostars 2016 finalist

Omdat CrossRoads1 in Interreg IV erg succesvol was, heeft het programmasecretariaat van Interreg Vlaanderen-Nederland dit project aangemeld voor de RegioStars Award 2016. Het dingt mee in de categorie Smart growth: Emerging opportunities in the global economy.

CrossRoads1 stimuleerde innovatiesamenwerking tussen productiebedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstelllingen in de grensregio. De focus lag op vijf opkomende kruispunttechnologieën zoals remote diagnostics en embedded vision. Via tientallen deelprojecten werden concrete innovaties gerealiseerd zoals onder andere een zelfklevende digitaal printbare lijmlaag van The Printgallery, en de TempMitter, een instrument voor mobiele validatiemeting. Tussen 2010 en 2014 realiseerde CrossRoads1 naar schatting 300 extra banen in de grensregio en had het een significante invloed op het marktpotentieel van de deelnemende bedrijven. CrossRoads1 was een echt succesproject en het heeft dan ook een vervolg gekregen in CrossRoads2. Het vormde bovendien inspiratie voor Crosscare en andere Interreg V-projecten waarbinnen bedrijven kunnen samenwerken om concrete innovaties te realiseren.

Wat heeft het project opgeleverd?
In de volgende publicaties vindt u meer informatie over de resultaten en projecten van CrossRoads1:

Uitreiking Awards
Op 11 oktober vindt in Brussel tijdens de European Week of Regions and Cities de prijsuitreiking voor de RegioStars Awards plaats. De winnaars in elke categorie krijgen een trofee en certificaat, uitgereikt door Europees Commissaris voor Regionaal Beleid Corina Creţu.

Voorlichting over nieuwe subsidiemogelijkheden
Op 22 september organiseert het programmasecretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland het event Innovatie op alle fronten. Tijdens dit event worden de mogelijkheden voor bedrijven in het kader van CrossRoads2Crosscare en andere projecten binnen Interreg Vlaanderen-Nederland onder de aandacht gebracht. Locatie is Gent. Er zijn momenteel nog enkele plaatsen beschikbaar.

Ontwerp & realisatie: Nilsson