Geplaatst op 04-08-2016

Eerste openstelling CrossRoads2

Het loket voor subsidieaanvragen binnen CrossRoads2 is geopend van 1 augustus t/m 30 september 2016.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Zij dienen uiterlijk 30 september 17:00 uur volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement. Voor deze eerste openstelling is een budget van 1.812.500 euro beschikbaar.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeen, die graag grensoverschijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.

De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde, door middel van:

  • matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
  • subsidie voor haalbaarheidsstudies: het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal 10.000,- euro);
  • subsidie voor innovatieprojecten: het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal 135.000,- euro);
  • follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en het pro-actief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Naar verwachting zal CrossRoads2 vijftig innovatieprojecten en vijftig haalbaarheidsstudies opleveren waaraan KMO/MKB-bedrijven deelnemen. Op die manier levert CrossRoads2 een positieve bijdrage aan de concurrentiekracht van de grensregio en een versterking van het grensoverschrijdende netwerk.

 

 

Ontwerp & realisatie: Nilsson