Nieuwe bedrijfsregeling
CrossRoads 2023-2029

CrossRoads ondersteunt en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties over de Vlaams-Nederlandse grens, die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, Industrie 4.0/digitalisering en gezondheidszorg.
 

Wat doen we? 

 • Matchmaking: partner(s) zoeken over de grens
 • Subsidies voor innovatieprojecten
 • Begeleiding tijdens en na het innovatieproject
   

Wat kan je aanvragen?

Subsidies voor innovatieprojecten:

 • Het project is gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een of meerdere van volgende maatschappelijke transitiedomeinen:
  • Duurzaam gebruik van energie
  • Duurzaam gebruik van grondstoffen
  • Gezondheidszorg
  • Digitalisering/Industrie 4.0
 • Het gaat om een samenwerkingsverband tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen
 • 50% subsidies, tot maximaal € 250.000 per project
  • Subsidiabele kosten zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers
 • Een maximale doorlooptijd van 24 maanden 
   

Wie komt in aanmerking?

Kmo's/mkb's die voldoen aan de EU-definitie:

 • Een kmo/mkb is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.
 • Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.
   

Geen onderneming in moeilijkheden (OIM):

 • Een kmo/mkb is OIM wanneer uit de laatst afgesloten jaarrekening - al dan niet neergelegd - van de steun aanvragende onderneming blijk dat het eigen vermogen (EV) kleiner is dan 50% van het geplaatst kapitaal (GK)
 • Uitzondering: een kmo/mkb die minder dan 3 jaar bestaat kan geen OIM zijn. 
   

Gevestigd zijn in de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland
 

  Afbeelding
  Toepassingsgebied Crossroads

  Kennisinstellingen / grote ondernemingen kunnen deelnemen:

  • als ze niet de ontvangende projectpartner zijn
  • als externe dienstverlener op basis van offerte
  • als onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie)
    

  Wat komt in aanmerking?

  Criteria:

  • Innovatief karakter van het project
  • Economische impact
  • Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen
  • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking
  • Kwaliteit van de aanvraag
  • Competenties van de uitvoerders
    

  Hoe aanvragen?

  Calls in de periode 2023-2026:

  • € 10 miljoen budget in totaal 
  • 2 calls per jaar
  • Rangschikking op basis van score op bovenstaande criteria
  • Toekenning op basis van rangschikking en beschikbare middelen
  • Oproepen worden aangekondigd via Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners.

  Noord-Brabant

  Marieke Huis in ‘t Veld

    BOM

   

  mhuisintveld@bom.nl

  +31 6 52607323

  West-Brabant

  Stefan van Seters

  REWIN

  s.vanseters@rewin.nl

  +31 6 24267866

  Zeeland

  Rosco Ephraïm

  Economische Impuls Zeeland

  roscoephraim@impulszeeland.nl

  +31 6 30677186

  Zeeland

  Peter Gideonse

  Economische Impuls Zeeland

  petergideonse@impulszeeland.nl

  + 31 6 57045821

  Limburg (NL)

  Lisette Tilmans

  LIOF

  lisette.tilmans@liof.nl 

  +31 6 15217551

  Zuid-Holland

  Marit Kuypers-van Meurs

  InnovationQuarter

  marit.kuypers@innovationquarter.nl

  +31 6 12228533

  Zuid-Holland

  Anton Duisterwinkel

  InnovationQuarter

  anton.duisterwinkel@innovationquarter.nl

  +31 6 46847250

  Vlaanderen

  Yves Ozog

  VLAIO Team Bedrijfstrajecten vzw

  yves.ozog@vlaio.be

  +32 474 366074

  Vlaanderen

  Tom Sterken

  VLAIO Team Bedrijfstrajecten vzw

  tom.sterken@vlaio.be

  +32 485 673677

  Vlaanderen

  Cédric Dhaene

  VLAIO Team Bedrijfstrajecten vzw

  cedric.dhaene@vlaio.be

  +32 478 689269

  Communicatie

  Marie-Céline Tersago

  VLAIO Team Bedrijfstrajecten vzw

   

  marie-celine.tersago@vlaio.be

  +32 472 652878

  Algemeen

  Jordy Verdickt

  Interreg Vlaanderen-Nederland

  Jordy.VERDICKT@grensregio.eu

  +32 472 661665

  Projectpartners

  Afbeelding
  Logo's projectpartners

  Cofinanciers

  Afbeelding
  Logo's cofinanciers CrossRoads

  Geïnteresseerd
  in de resultaten
  van CrossRoads2?