Naar overzicht

De finale deadline van je CrossRoads2-project komt stilaan in zicht. Daarom willen we je graag enkele praktische tips meegeven om je project zo goed mogelijk af te ronden.

 1. Vóór de einddatum van je project moeten alle projectpartners de kosten gemaakt, betaald én gedeclareerd hebben in het e-loket. Kosten die je maakt of declareert na de einddatum, komen NIET in aanmerking voor subsidie.
 2. Houd rekening met de 70/30-regeling van het subsidiereglement. Deze stelt namelijk dat geen enkele partij meer dan 70% van de kosten mag maken tijdens het project. Indien dit wel gebeurt, volgt mogelijks een korting op het subsidiepercentage voor alle projectpartners.
  Opgelet! Indien je geen overzicht hebt van je totaal gedeclareerde en aanvaarde kosten op projectniveau, dan kan je deze altijd opvragen bij je Stimulus-contactpersoon.
  Opgelet! Houd er rekening mee dat er een verschil is tussen je gedeclareerde kosten en de aanvaarde kosten. De 70/30-regeling geldt enkel voor de aanvaarde kosten.
 3. Ga ook nog even na of je project aan alle promotie- en publiciteitsvoorwaarden voldoet. Dat doe je door op deze link te klikken en het tabblad ‘Regelgeving’ te openen. Hier vind je het document ‘Leidraad promotie en publiciteit’. Deze communicatieverplichtingen worden nagetrokken. Indien je hier niet aan voldoet, kan er een korting op de subsidie plaatsvinden.  
 4. De start- en einddatum van je project staan vermeld in de beschikking die je bij aanvang van je project hebt ontvangen en ondertekend. Deze beschikking bewaar je ook best in je projectdocumentatie.
 5. De subsidiebedragen waarop je als project en als partner recht hebt, staan ook vermeld in de beschikking. Zorg ervoor dat je hier niet van afwijkt in je eindbalans.
 6. Op de einddatum van je project dien je ook een inhoudelijk eindrapport aan te leveren. De template kan je hier vinden.
 7. In het eindrapport zal je ook een verklaring moeten geven over de behaalde projectindicatoren. Dit doe je het eenvoudigst door te reflecteren over de projectindicatoren die in je beschikking zijn opgenomen.
 8. Heb je naar aanleiding van het einde van je project een event, een productlancering, een persmoment of kan je ondersteuning gebruiken om je resultaten wereldkundig te maken, neem dan contact op met hannah.depriestre@vlaio.be
 9. Bedenk verder dat je alle documenten moet bewaren tot 31/12/2028.
 10. Natuurlijk is het einde van je CrossRoads2-project niet het einde van je samenwerking of je ontwikkeling. Wil je verdere ondersteuning richting valorisatie, nieuwe projectindiening of financiering van je project, neem dan gerust contact op met je CrossRoads2-adviseur. Je vindt hem of haar terug op onze contactpagina.
Afbeelding
10 tips

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?