Naar overzicht

Op maandag 5 november had de vierde Vlaams-Nederlandse top plaats in Middelburg. Deze tweejaarlijkse ontmoetingen op het hoogste politieke niveau zijn in het leven geroepen om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland te verdiepen en te verbreden. Dit gebeurt onder meer door het bespreken van concrete dossiers.

Naast onderwijs, gezondheidszorg en het gemeenschappelijke havengebied, stond ook energietransitie hoog op de agenda. Op kmo-niveau mocht Luc Michiels, CEO van Group Michiels Advanced Materials, dit thema vertegenwoordigen met zijn CrossRoads2-project, in samenwerking met het Zeeuwse TTC Grevelingendam. Dit project heeft als doel een hoogtechnologische isotherme frontsheet te ontwikkelen voor het oppervlak van zonnepanelen. De folie moet ervoor zorgen dat het zonlicht maximaal doorgelaten wordt, maar de zonnewarmte weerkaatst wordt.

Luc Michiels: “Zonnepanelen maken onvoldoende gebruik van invallend zonlicht, omdat hun ideale werkingstemperatuur, 25°C, al snel overschreden wordt door zonnewarmte als gevolg van de niet zichtbare uv- en infraroodstralen. Hierdoor wordt het in zo’n unit al snel 75 tot 80 °C, wat het rendement niet ten goede komt – we spreken van een verlies van 20 tot zelfs 30 procent. De folie die  we met Group Michiels Advanced Materials ontwikkeld hebben, houdt zonnepanelen een pak koeler, zonder te moeten inboeten aan lichtabsorptie. Concreet kunnen we de werkingstemperatuur beperken tot 40 °C, een rendementsverbetering van 10 procent. De technologie zal inzetbaar zijn op de nieuwe building-integrated en flexibele zonnepanelen.”

Deze heldere uitleg werd erg gesmaakt tijdens het plenaire diner. Luc Michiels: “Nederlands minister-president Mark Rutte heeft ons geïntroduceerd als zijnde een voorbeeld van een Vlaams-Nederlandse samenwerking die tot een hoogtechnologische innovatie heeft geleid. We waren dan ook erg trots te mogen melden dat we in onze opzet zijn geslaagd en dat de folie zijn werkzaamheid heeft bewezen. Daarnaast zijn we CrossRoads2 enorm dankbaar dat ze ons project gesteund hebben en dat het ons zo’n waardevolle samenwerking heeft opgeleverd.”

Afbeelding
Vlaams Nederlandse top

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?