Naar overzicht

Wij begrijpen dat de huidige coronacrisis en de bijbehorende maatregelen effect kunnen hebben op uw bedrijf en uw CrossRoads2-project. Stichting CrossRoads2, uw projectadviseurs en Stimulus Programmamanagement staan paraat om uw vragen te beantwoorden en mee te denken over oplossingen.

Zowel uw contactpersonen bij Stimulus Programmamanagement als ook de regionale partners zijn en blijven telefonisch en per e-mail goed bereikbaar.

Onze medewerkers hebben vanuit thuis toegang tot de benodigde systemen en moderne communicatiemiddelen.

Er is voldoende bezetting om onze werkzaamheden door te laten gaan.

Gezien de huidige omstandigheden, hebben wij in goed overleg besloten dat u ook buiten de rapportageperiode declaraties kunt indienen. We controleren de kostenlijnen zo snel mogelijk en zullen direct tot uitbetaling overgaan nadat wij het geld van het Interreg Vlaanderen-Nederland programmasecretariaat hebben ontvangen.

Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan conform de reguliere afspraken contact op met uw financieel adviseur bij Stimulus.

Wij hebben bij  het Interreg Vlaanderen-Nederland programmasecretariaat de vraag uitstaan of zij met aanvullende opties komen. Zodra wij daarover meer weten, zullen wij de projectpartners en projectpartners light hiervan persoonlijk op de hoogte stellen.

Daarnaast houden wij u via deze website, onze sociale media en onze nieuwsbrief verder op de hoogte.

Namens ons allen wensen wij u veel sterkte in deze roerige tijd!

 

Voor meer informatie over CrossRoads2, kunt u contact opnemen met uw regionale contactpersoon. Voor vragen over de regeling en/of financieel-administratieve onderwerpen kunt u zich richten tot Stimulus Programmamanagement.

Afbeelding
Virus

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?