Naar overzicht
Afbeelding
Oogst boerenkool

INNOVATIEPROJECT

Aquaponics combineert de teelt van vissen en planten in een kunstmatig ecosysteem. Het is een duurzaam en veelbelovend proces in land- en tuinbouw. Met de steun van CrossRoads2 willen Smart Farmers BVBA en Blue Acres samen het productiesysteem verder optimaliseren om het zo economisch rendabeler te maken.

De mest van vissen via nuttige (nitrificerende) bacteriën omzetten in voedsel voor planten: dat is kortweg het principe van aquaponics. De planten nemen de voedingsstoffen op en filteren tegelijk het water waarin de vissen leven. Een ecologisch systeem dat al jaren aan belangstelling wint in de land- en tuinbouw. De duurzame productiemethode is immers waterefficiënt en zelfvoorzienend.

Complementair

Maar aquaponics is als commerciële productiemethode nog erg jong. Het Vlaamse bedrijf Smart Farmers en het Nederlandse Blue Acres slaan daarom de handen in elkaar om de technologie verder te verfijnen. Beide bedrijven maakten van het productiesysteem hun core business en zijn technologisch complementair. Blue Acres verkiest een gekoppeld systeem waarbij het water continu van de vissen naar de planten en terug vloeit. Bij Smart Farmers experimenteren ze voornamelijk met ontkoppelde systemen die bestaan uit twee componenten. Het water loopt dan pas van de vissen naar de planten als die extra nutriënten nodig hebben.

Hergebruik van minerale grondstoffen

Smart Farmers en Blue Acres willen het productiesysteem verder ontwikkelen door de nutriëntenstroom in de installatie te optimaliseren. Daarvoor integreren ze een zogenaamde remineralisatie-unit in hun systemen. Die unit zal ervoor zorgen dat uit de reststromen (uitwerpselen en overschotten van visvoer) de nog aanwezig nutriënten, zoals fosfor, zo optimaal mogelijk worden gerecycleerd. Door die grondstoffen te hergebruiken kan men de productiecyclus in de toekomst volledig sluiten. De aanpassing van de nutriëntenstroom vereist echter een bijstelling van de installatie. Met de toegewezen subsidie wil CrossRoads2 deze duurzame technologie, die benaderd wordt vanuit een duidelijke grensoverschrijdende complementariteit tussen de partners, een duwtje in de rug geven. 

Meer info: www.urbansmartfarm.be & www.blueacres.nl

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Oost-Vlaanderen
Noord-Brabant
Projectpartners
Agrado VOF
Kordater BV

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?