Naar overzicht
Afbeelding
Markering op scherm

INNOVATIEPROJECT

CrossRoads2 reikt een subsidie uit aan twee bedrijven die actief zijn in de logistieke sector. Samen ontwikkelen ze een innovatieve module die het transport binnen een stedelijke omgeving zal optimaliseren.

Bart Vannieuwenhuyse van TRI-VIZOR (Vlaanderen) en Eric Brouwers van Pim. (Nederland) kennen elkaar van een eerder Interreg-project. Nu slaan ze opnieuw de handen in elkaar vanuit hun complementariteit. TRI-VIZOR zet logistieke samenwerkingsverbanden op en faciliteert ze. Door bedrijven te laten samenwerken op het vlak van logistiek, wil het de sector verduurzamen en efficiënter maken. Pim. is een innovator in stedelijke ontwikkeling en biedt winkelstraten in steden of dorpen een totaalconcept aan. Het doel: samen kansen creëren door het ‘nieuwe winkelen’ in bestaande winkelkernen te integreren.

Samenwerking in de keten

Samen werken TRI-VIZOR en Pim. aan een applicatie om logistieke processen in een stedelijke omgeving te optimaliseren. De applicatie kan ervoor zorgen dat bestellingen die via de klassieke weg of via een webshop binnenkomen vlotter verwerkt en uitgevoerd worden, door alle spelers in de keten en de processen beter op elkaar af te stemmen. Voor de ontwikkeling van de module zijn beide bedrijven vertrokken vanuit een functionele analyse van de logistieke keten. Door de subsidie van CrossRoads2 kunnen de partners het project versneld uitvoeren en kan een IT-ontwikkelaar de applicatie beginnen te bouwen. Naar verwachting zal de module eind 2018 getest en gevalideerd zijn.

Meer info: www.trivizor.com en www.pimpunt.nl

Subsidiebedrag € 63.325
Provincies
Limburg (NL)
Antwerpen
Projectpartners
Pim. BV
TRI-VIZOR NV

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?