Naar overzicht
Afbeelding
Storex

INNOVATIEPROJECT

Smaakvolle en perfect rijpe vruchten: dat wil de consument. Maar fruit goed bewaren is een delicaat proces. Storex, (Stekene) en EMS (Sint-Annaland) ontwikkelen een meetsysteem om fruit in optimale omstandigheden te kunnen bewaren: de DCS Automatic.

Storex is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in slimme CA-producten (controlled atmosphere), waaronder apparatuur voor professionele fruitbewaring. Fruitteeltbedrijven in meer dan tachtig landen maken al gebruik van de apparatuur van Storex. Op dit moment ontwikkelt het Oost-Vlaamse bedrijf de DCS Automatic, een volledig geautomatiseerd meetsysteem om fruit bij een zo laag mogelijk zuurstofniveau te bewaren. Dit doen zij samen met het Nederlandse bedrijf Environmental Monitoring Systems (EMS) die zowel de ethanolsensor als kennis levert. CrossRoads2 biedt aan dit grensoverschrijdend initiatief ondersteuning voor de ontwikkeling van een prototype.

Delicaat evenwicht

Appels worden het best bewaard bij een zo laag mogelijk zuurstofniveau. De ‘ademhaling’ van de vruchten wordt zo tot een minimum beperkt waardoor ze trager rijpen. En dat heeft veel voordelen: het risico op opslagziektes zoals kernrot en schimmels is kleiner, de appels smaken beter en ze blijven langer stevig. Bovendien zijn extra chemicaliën overbodig. Er is maar één risico: het zuurstofgehalte in de opslagruimte mag niet té laag zijn. Want dan beginnen de appels te fermenteren. De suikers zetten zich om in ethanol, met een slechte smaak en onverkoopbare appels tot gevolg.

Online regelbaar

Wat doet de DCS Automatic nu? Het geavanceerde meetsysteem meet dagelijks de productie van ethanol bij de te bewaren appels. Die meetgegevens zijn permanent online beschikbaar. Zo kan de fruitteler voortdurend het laagste zuurstofpunt opzoeken zonder dat de appels vergisten. Storex onderzoekt de mogelijkheid om met de DCS Automatic het zuurstofniveau van de gebruikelijke 1,2 procent volledig automatisch te regelen naar het laagste niveau waarbij veilig bewaard kan worden, bijvoorbeeld 0,4 of zelfs 0,3 procent. Dit jaar moet er een prototype van de automatische versie klaar zijn. Dankzij de deelname aan CrossRoads2 kunnen Storex en EMS het bestaande prototype optimaliseren en demonstreren.

Meer info: www.storex.nl & www.macview.eu & www.bsa-site.nl

Subsidiebedrag € 134.462
Provincies
Oost-Vlaanderen, Zeeland
Projectpartners
Storex Belgie bvba, Environmental Monitoring Systems (EMS) B.V.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?