Subsidie voor innovatieprojecten

Subsidie voor innovatieprojecten

Definitie

Het project is gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.

Vereisten

Samenwerkingsverband van partijen, waarvan minimaal één MKB-bedrijf uit Zeeland, Limburg of Noord-Brabant en één KMO-bedrijf uit Vlaanderen.

Duur

Maximaal achttien maanden

Subsidiabele kosten

Personeel, externe expertise en diensten, uitrusting, installaties, machines, grondstoffen en verbruiksgoederen

Minimale begroting

€ 50.000,-

Maximale steun

45% met een maximumsteun van € 135.000,-

Ontwerp & realisatie: Nilsson