Rioolgemalen risicogestuurd onderhouden

Type project: 
haalbaarheidsstudie
Subsidiebedrag: 
€ 20.000,-

Tijd voor een onderhoudsbeurt. Waarom? Omdat het alweer een jaar geleden is. Met dat argument wil de Vlaamse onderneming Kanters binnenkort komaf maken. Rioolgemalen moeten geïnspecteerd worden naargelang hun risicoprofiel. CrossRoads2 steunt twee haalbaarheidsstudies die de technische en economische mogelijkheden van een risicogestuurd onderhoudsmanagementsysteem in kaart brengen.

Elke streng riool wordt om de tien jaar gereinigd en elk rioolgemaal krijgt jaarlijks een onderhoudsbeurt. De softwarepakketten die het onderhoud beheren, registreren de gemalen (welke pompen er actief zijn, wanneer het gemaal in gebruik is genomen, etc.) en leggen storingen en inspectierondes vast. Maar deze softwaresystemen zijn niet zelflerend. Een rioolgemaal waar reeds meermaals problemen zijn vastgesteld, zal niet automatisch frequenter geïnspecteerd worden. Het Vlaamse Kanters, met jarenlange ervaring in het plaatsen en herstellen van rioolgemalen, gelooft dat risicogestuurd onderhoud met slimme algoritmes en sensoren beter helpen inspelen op de bestaande onderhoudsnoden.

Budget efficiënter benutten

Om het risico op storingen en defecten te berekenen, moet een risicoprofiel opgesteld worden van elk gemaal. Het is bijvoorbeeld heel goed denkbaar dat een gemaal in een stadscentrum een pak risicogevoeliger is dan een gemaal ergens te midden van de natuur. Voor minder risicogevoelige gemalen kan dan een vierjaarlijks onderhoud volstaan, terwijl risicovolle gemalen best meerdere keren per jaar gecontroleerd worden. Hierdoor kan het onderhoudsbudget efficiënter ingezet worden en het resterende budget gebruikt worden om frequenter herstellingen door te voeren.

Big data en sensoren

Eenmaal alle risicoprofielen verzameld zijn, kunnen ze gestuurd worden door big data. Door sensoren te plaatsen in gemalen, verkrijg je informatie over het peil van de rioolputten en kunnen storingen gemeld worden. Die kennis moet een nieuw softwareprogramma voeden dat de gecapteerde data interpreteert en automatisch maatregelen voorstelt, zoals een onderhoud of vervanging van een element.

Om te onderzoeken welke bestaande systemen zich hiervoor aandienen, doet Kanters een beroep op het Nederlandse consultancybureau i-Sago. Uit hun rapport zal blijken of bestaande systemen als basis kunnen dienen of of er een nieuw systeem ontwikkeld zal moeten worden. Daarnaast gaat i-Sago ook na aan welke eisen een risico- en datagestuurd onderhoudsmanagementsysteem moet voldoen. Dat doet het door de opdrachtgevers, veelal overheden, te ondervragen en zich te verdiepen in literatuurstudies.

 

Meer informatie: www.kanters.eu en www.i-sago.nl

Ontwerp & realisatie: Nilsson