Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling en bijbehorende documentatie kunt u terecht op de website van Stimulus Programmamanagement.

Op deze regeling is de klachtenprocedure van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland van toepassing. 

Op de documenten pagina vind je onder andere het model inhoudelijk verslag eindrapportage – haalbaarheidsstudies, het model inhoudelijk verslag eindrapportage – innovatieprojecten en het model inhoudelijk verslag voortgangsrapportage - innovatieprojecten. Je vindt hier ook een powerpoint over over de financiëel-administratieve vereisten waaraan deelnemende bedrijven moeten voldoen.

 

Ontwerp & realisatie: Nilsson