Naar overzicht

De finale deadline van je CrossRoads2 Sustainable Energy-project komt stilaan in zicht. Daarom willen we je graag enkele praktische tips meegeven om je project zo goed mogelijk af te ronden.

  1. Alle projectpartners moeten hun kosten maken, betalen en declareren in het e-loket vóór de einddatum zoals opgenomen in de beschikking van je project. Kosten die je na de einddatum maakt of declareert, komen NIET in aanmerking voor subsidie.  
  2. Ga na of je project aan alle promotie- en publiciteitsvoorwaarden voldoet. Deze vind je terug in de ‘Leidraad promotie en publiciteit’. Deze communicatieverplichtingen worden nagetrokken. Indien je hier niet aan voldoet, kan er een deel van de subsidie worden ingetrokken.
  3. De start- en einddatum van je project staan vermeld in de beschikking die je bij aanvang van je project hebt ontvangen en ondertekend. Bewaar deze beschikking ook in je projectdocumentatie.
  4. De subsidiebedragen waarop je als project en als partner recht hebt, staan ook vermeld in de beschikking. Zorg ervoor dat je hier niet van afwijkt in je eindbalans. Bij vragen hieromtrent kan je contact opnemen met Stimulus.   
  5. Op de einddatum van je project dien je ook een inhoudelijk eindrapport aan te leveren. De template kan je hier vinden.
  6. In het eindrapport zal je ook een verklaring moeten geven over de behaalde projectindicatoren. Dit doe je het eenvoudigst door te reflecteren over de projectindicatoren die in je beschikking zijn opgenomen.
  7. Heb je naar aanleiding van het einde van je project een event, een productlancering, een persmoment of kan je ondersteuning gebruiken om je resultaten wereldkundig te maken? Neem dan contact op met marie-celine.tersago@vlaio.be.
  8. Bedenk verder dat je alle documenten moet bewaren tot uiterlijk 31/12/2028. De definitieve datum wordt nog gecommuniceerd.  
  9. Natuurlijk is het einde van je project niet het einde van je samenwerking of je ontwikkeling. Wil je verdere ondersteuning richting valorisatie, nieuwe projectindiening of financiering van je project? Neem dan gerust contact op met je CrossRoads2 Sustainable Energy-adviseur. Je vindt hem of haar terug op onze contactpagina.
Afbeelding
meeting

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?