Naar overzicht

De voorbije vier maanden contacteerde stagiair Haydar Turk, samen met mede-begeleider Kenneth Van den Bergh van Carbon+Alt+Delete, alle deelnemende projecten van CrossRoads2 Sustainable Energy om hun CO2-reductie in kaart te brengen.

Welke impact heeft het project op de Vlaams-Zuid-Nederlandse grensregio? Haydar deelt zijn belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

De bevindingen van Haydar omtrent de CO2-impact van het project op de grensregio:

  • De gemiddelde CO2-reductie per project bedraagt jaarlijks 4000 ton CO2-equivalent. Dat is ruim 5x de vooropgestelde doelstelling.
  • Over alle projecten heen, wordt de CO2-reductie geschat op ruim 380 kiloton CO2-equivalent tussen 2023 en 2027.

 

Op basis van zijn onderzoek doet Haydar volgende aanbevelingen:

  • De impact moet nog inzichtelijker bij de subsidieaanvraag, door:
    • een uniforme CO2-rekentool op te leggen bij de aanvraag,
    • de geschatte CO2-impact af te wegen tegenover de subsidiekost van het project.

 

Het hele CrossRoads-team bedankt Haydar en Kenneth voor de samenwerking en interessante resultaten!

Afbeelding
Bomen en logo's

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?