Naar overzicht

Op 29 oktober opent de eerste oproep van CrossRoads2 Sustainable Energy voor grensoverschrijdende innovaties op het vlak van energie en klimaat. Dit project moedigt Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers aan om samen de CO2-uitstoot in de grensregio te verlagen.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Het doel is het bereiken van een jaarlijkse CO2-reductie van ruim 3800 ton (200 ton per deelproject). 

Samenwerking tussen kmo’s en mkb’ers

Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb in één of meerdere van de volgende slimme specialisatiesectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energiesystemen en Systemen in de bouw), Chemie en materialen, Agrofood, Cleantech, Biobased en circulaire economie, Logistiek en Maintenance.

Maximale steunpercentage 50%

De eerste openstelling vindt plaats vanaf 29 oktober 2020, 10.00 u. tot en met 30 november 2020, 17.00 u. Na sluiting van het loket worden de ingediende innovatieprojecten met elkaar vergeleken op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. De projecten die als beste uit de tender komen, zullen een beschikking ontvangen. Het totale subsidiebudget van deze call is € 1.350.000. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 150.000 per project.

Meer informatie?

Heeft jouw bedrijf een goed, innovatief en technisch haalbaar projectidee gericht op koolstofarme technologieën? En wil je graag over de grenzen heen samenwerken met andere bedrijven? Ga dan naar www.crossroads2sustainableenergy.eu voor meer informatie. Voor inhoudelijk advies en hulp bij het vinden van de juiste partner, kan je terecht bij een van de projectpartners: EIZ, REWIN, BOM, LIOF, VLAIO, Flux50 en Stimulus Programmamanagement
 

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?