Naar overzicht

Het Interregproject ConnectSME is op zoek naar beloftevolle innovaties om de klimaatdoelstellingen in de grensregio Vlaanderen-Nederland te behalen. Het project connecteert kmo’s en mkb’ers met zes proeftuinen die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Door drempels voor grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen, wil ConnectSME de marktintroductiekansen van innovatieve technologieën in de grensregio verbeteren en CO2-reducties maximaliseren.

Stimuleren van duurzame technologische innovaties

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het van belang dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel kmo’s en mkb’ers die duurzame technologieën ontwikkelen in Vlaanderen en Nederland, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatief product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële klanten nog niet durven te investeren in de innovatieve producten. Daarnaast is het van belang om de juiste technologieën te selecteren die op lange termijn CO2-reducties zullen maximaliseren. 

Zes proeftuinen

Met een consortium van zes proeftuinen en twee clusters, faciliteert het ConnectSME project demonstratieprojecten voor duurzame technologische innovaties in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Het gaat om de volgende proeftuinen: Thorsite (VITO), Snowball (Xvent), Green Energy Park in Vlaanderen, The Green Village (TU Delft), Future Energy Lab Metalot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland. Meer info over elke proeftuin kan je downloaden onderaan deze pagina.

De proeftuinen bieden een ontwikkelings- en demonstratie-omgeving voor innovatieve technologieën, volgens een gebruikersgericht, open innovatie-ecosysteem. Door hun infrastructuur te verbinden aan beloftevolle innovaties nemen ze drempels voor samenwerking tussen clusters en regio’s weg.

Vouchersysteem

Via een vouchersysteem worden 36 bedrijven ondersteund om hun product of dienst te testen. Met deze voucher kunnen de geselecteerde kmo’s en mkb’ers advies krijgen en hun innovatie in de fysieke testomgeving demonstreren en ontwikkelen. 

In totaal kan een bedrijf tot €50.000 euro aan ‘in-kind’ vouchers ontvangen via ConnectSME. In een eerste fase voor studie-activiteiten om de impact en toegevoegde waarde van de integratie van de technologie in de proeftuin te analyseren. In een tweede fase om de integratie van de technologie in de proeftuin te integreren en pilootprojecten uit te voeren. De trajecten staan toe feedback te krijgen op basis van het werkelijke gebruik van de technologie. 

Waarom deelnemen?

Door drempels voor grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen, wil ConnectSME de marktintroductiekansen van innovatieve technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland verbeteren.

De inzichten die hier ontstaan leiden tot verdere verfijningen van het product en verhogen de kansen op commercieel succes. Daarnaast worden de producten ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de kenbaarheid van de producten te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Grensregio Vlaanderen-Nederland 

Door ConnectSME zal de test- en demonstratie-infrastructuur van de grensregio nauwer verbonden raken, waardoor ook na afloop van het project de innovatieve kmo’s en mkb’ers van dit netwerk zullen kunnen blijven profiteren. De waardeketens van Nederland en Vlaanderen kunnen elkaar in toenemende mate aanvullen, wat voor het realiseren van complexe, cross-sectorale innovaties van belang is.

ConnectSME is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame  ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in  slimme, duurzame en inclusieve groei.

Geïnteresseerd?

Download onderaan deze pagina de brochure met meer informatie over het project en de verschillende proeftuinen. Verdere vragen kan je richten aan info@connectsme.eu
 

Logo-connectSME-interreg

Downloads

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?