Naar overzicht

Wist je dat CrossRoads2 Sustainable Energy in 2021 aan 21 innovatieprojecten subsidie verleende? Benieuwd naar wat er nog meer gebeurde in 2021?

Jaarverslag CrossRoads2 Sustainable Energy

In het jaarverslag nemen we je mee door de highlights en cijfers van het voorbije jaar. Daarnaast zetten we twee projecten in de schijnwerpers en we laten twee leden van de raad van advies aan het woord over hun rol, het belang van innovatiesteun en grensoverschrijdende samenwerking.

Lees hier het jaarverslag van CrossRoads2 Sustainable Energy.

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement

Het jaarverslag van CrossRoads2 Sustainable Energy maakt deel uit van het jaarverslag van Stimulus Programmamanagement. Stimulus voert Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s en fondsen uit in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Stimulus adviseert en faciliteert projectaanvragers en -uitvoerders en controleert de voortgang en rechtmatigheid van de subsidieprojecten.

In het jaarverslag worden de acht lopende programma’s gepresenteerd en worden de behaalde resultaten tot en met het jaar 2021 uitgelicht. Daarnaast wordt er alvast een vooruitblik gegeven naar de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027.

De vele mooie projectvoorbeelden van het afgelopen jaar die opgenomen zijn in het jaarverslag laten een grote innovatieve kracht zien en bieden inspiratie om de samenwerking op Zuid-Nederlandse schaal te continueren en uit te bouwen naar nieuwe programma’s die meehelpen om de regionale opgaven te realiseren op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid.

Lees hier het jaarverslag van Stimulus Programmamanagement.

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?