Naar overzicht

Het jaar 2020 is een jaar geweest voor in de geschiedenisboeken. De coronapandemie heeft voor veel onvoorziene veranderingen gezorgd. Ook onder dat niet gemakkelijke corona-gesternte zijn opnieuw fantastische successen geboekt die wij graag met u delen in de vorm van deze publiekssamenvatting van het Stimulus jaarverslag 2020. Wij nemen u mee door de resultaten die dankzij acht lopende programma’s & fondsen in 2020 gerealiseerd zijn, maar werpen ook graag met u een blik op de voortgang van de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Nieuwe programma’s die ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties financiële steun zullen bieden om te innoveren en verduurzamen.

Jaarverslag CrossRoads2 Sustainable Energy

Het jaarverslag van Stimulus Programmamagement 2020 omvat ook het jaarverslag van CrossRoads2 Sustainable Energy. In 2020 ging het project CrossRoads2 Sustainable Energy van start.

In het rapport blikken we terug op enkele highlights en delen Ellen Theeuwes (voorzitter van de Stichting CrossRoads) en Frederik Loeckx (directeur van de Vlaamse speerpuntcluster voor energie Flux50) hun verwachtingen over het project en de kansen voor bedrijven. 

Lees hier het jaarverslag online of download de pdf-versie onderaan deze pagina. 

 

Downloads

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?