Naar overzicht

Tussen 29 oktober 2020 en 14 december 2020 konden Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers voor de eerste keer een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy. Zeven projecten werden goedgekeurd en kunnen van start gaan.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens de eerste openstelling werden 9 projectaanvragen ingediend. Een onafhankelijke Raad van Advies heeft de projecten beoordeeld en van advies voorzien. Uiteindelijk werd aan 7 projecten een subsidie toegekend.

Subsidie voor 15 kmo’s en mkb’ers

Bij de 9 aanvragen waren 20 kmo- en mkb-bedrijven betrokken. Daarvan ontvangen 15 bedrijven (8 Vlaamse en 7 Nederlandse) een subsidiebijdrage: in totaal wordt er 950.124 euro toegekend. De meeste projecten vallen in het domein van de hightech systemen, maar ook andere sectoren komen aan bod: agrofood, biobased economy, cleantech, chemie, logistiek en maintenance. Alle projecten en hun concrete doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, kan je binnenkort op de website raadplegen. 

Tweede en derde call

Op 14 januari opende de tweede call van CrossRoads2 Sustainable Energy. Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog tot en met 11 februari een aanvraag indienen. Tijdens deze ronde is een subsidiebudget van € 1.300.000 voorzien. Een derde, en laatste, oproep loopt van 1 april tot en met 30 april 2021.

Save the date

Na het succes van het eerste matchmakingevent in oktober wordt op 18 maart samen met het project ConnectSME een tweede matchmakingsevent georganiseerd. Blokkeer alvast 18 maart van 13.00 u tot 16.00 u in je agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

Ook deelnemen aan CrossRoads2 Sustainable Energy?

Wil je een aanvraag indienen? In elke provincie staan projectadviseurs klaar om je te begeleiden en indien nodig in contact te brengen met bedrijven aan de andere kant van de grens. Voor informatie over het indienen van jouw projectaanvraag kan je terecht bij Stimulus Programmamanagement. Meer informatie over CrossRoads2 Sustainable Energy vind je op www.crossroads2sustainableenergy.eu
 

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?