Naar overzicht

De voorbije drie maanden contacteerde stagiair Ruben Smits verschillende deelnemende bedrijven van CrossRoads2 Sustainable Energy om de maatschappelijke en economische impact van het project op de grensregio Vlaanderen-Zuid-Nederland te meten. Hij deelt zijn belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

De bevindingen van Ruben omtrent de impact van het project op de grensregio:

  • De omzetprognoses, investeringen en extra tewerkstelling bij de deelnemende bedrijven wijzen op een zeer positieve economische impact. De minimale economische return over de komende vijf jaar is naar verwachting zo’n 64 miljoen euro.
  • Grensoverschrijdende samenwerking biedt een meerwaarde voor de regio en de kmo/mkb. Bij die laatste groep is dat voornamelijk op het vlak van netwerkuitbreiding en kennisvergaring.

 

Op basis van zijn onderzoek doet Ruben volgende aanbevelingen:

  • De impact moet nog inzichtelijker: er moet gewerkt worden naar een meer uniforme aanvraagprocedure om de verwachte impact te meten
  • Voorrang geven aan bedrijven zonder grensoverschrijdende voorgeschiedenis
  • Meer focussen op complementariteit tussen de regio’s: de zwaktes van de ene regio aanvullen met de kennis en kunde van de andere regio
  • Impact over een langere tijdspanne meten

 

Het hele CrossRoads-team bedankt Ruben voor de samenwerking en interessante resultaten!
 

Afbeelding
Yves Ozog en Ruben Smits

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?