Naar overzicht

Tussen 14 januari 2021 en 11 februari 2021 konden Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers voor de tweede keer een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy. Drie projecten werden goedgekeurd en haalden subsidie binnen.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens deze tweede openstelling werden zeven projectaanvragen ingediend. Daarvan werden er vier voorgelegd aan de Raad van Advies die de projecten beoordeelde en van advies voorzag. Uiteindelijk werd aan drie projecten een subsidie toegekend.

Subsidie voor 7 kmo’s en mkb’ers

Bij de 7 aanvragen waren 17 kmo- en mkb-bedrijven betrokken. Daarvan ontvangen 7 bedrijven (4 Vlaamse en 3 Nederlandse) een subsidiebijdrage: in totaal wordt er 354.525 euro toegekend. De drie projecten situeren zich in het domein van de chemie en materialen, biobased en circulaire economie en agrofood. Alle projecten en hun concrete doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, kan je binnenkort op de website raadplegen. 

Derde en laatste call

Op 1 april opende de derde en laatste call van CrossRoads2 Sustainable Energy. Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog tot en met 30 april een aanvraag indienen. Tijdens deze finale ronde is een subsidiebudget van € 1.543.760 voorzien. 

Wil je een aanvraag indienen? In elke provincie staan projectadviseurs klaar om je te begeleiden en indien nodig in contact te brengen met bedrijven aan de andere kant van de grens. Voor informatie over het indienen van jouw projectaanvraag kan je terecht bij Stimulus Programmamanagement. Meer informatie over CrossRoads2 Sustainable Energy vind je op www.crossroads2sustainableenergy.eu
 

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?