Naar overzicht
Afbeelding
Teeltclip-BATO

Het Nederlandse BATO Plastics BV en Vlaamse B4Plastics slaan de handen in elkaar om CO2-arme bioplastics toegankelijker te maken in de glastuinbouw. De twee partners willen een biologisch afbreekbare teeltclip ontwikkelen die op het vlak van prijs en functionaliteit kan concurreren met de huidige clips van niet-degradeerbare conventionele plastics. Dat levert een aanzienlijk lagere belasting voor het milieu op.

In 2020 produceerden we wereldwijd gemiddeld meer dan 1 miljoen ton plastic per dag. Dat zadelt ons niet enkel met vervuilingsprobleem op. Het is ook nog eens nefast voor het klimaat. Meer dan 99 procent van de kunststoffen wordt immers gemaakt van fossiele brandstoffen en in de levenscyclus van kunststof leidt elke fase tot bijkomende broeikasgasemissies. 

Ook in de (glas)tuinbouw worden kunststofproducten ingezet. Wanneer tomaten, komkommers of paprika’s bijvoorbeeld in kassen worden gekweekt, worden de planten langs een zogenaamd tomatentouw richting de top van de kas geleid. Met clips wordt de plant op zijn plaats gehouden. Na de teelt worden de gewasresten vaak verwerkt tot compost, maar wanneer de resten verontreinigd zijn met plastics moeten eerst scheidingstechnieken worden toegepast. 

De B3 teeltclip: Bato BV, B4Plastics en Biodegradeerbaar

BATO is specialist in het ontwikkelen van op maat gemaakte kunststofproducten voor toepassingen in de glastuinbouw. Gert-Jan Spierings (Managing Director BATO): “In onze zoektocht naar biologisch afbreekbare teeltclips merken we dat deze vaak niet op kunnen tegen de prijs en functionaliteit van huidige, niet-degradeerbare plastic clips. Daarom willen we samen met B4Plastics zelf biodegradeerbare teeltclips ontwikkelen.”

B4Plastics is een biopolymeer-architectuurbedrijf dat zich inzet om de meest groene kunststoffen te ontwikkelen. Stefaan De Wildeman (Director B4Plastics): “Bioplastics vertegenwoordigen amper 1 procent van de meer dan 359 miljoen ton plastic die jaarlijks wordt geproduceerd. Vanwege kritische beperkingen in hun functionele prestaties of een te hoog prijsniveau, worstelen ze met het uitbreiden van hun plaats in deze plastic economie. Met dit project willen we onze technologieën inzetten om geoptimaliseerde specialty bioplastics een bredere ingang te doen vinden, eerst in de glastuinbouw maar later ook in andere markten.”

CO2 impact 

Het primaire doel van de biologisch afbreekbare clips is het vermijden van de bijkomende scheidingsstap die noodzakelijk is om de plastic verontreinigingen uit de te composteren plantresten te zuiveren. Daarnaast wordt in het design van het biologisch afbreekbaar polymeer rekening gehouden met de CO2 impact tijdens de productie van het polymeer, de verwerking tot eindproduct en tijdens de verbranding van het restproduct, waardoor er finaal een belangrijke CO2 reductie wordt behaald over de totale levenscyclus van de beoogde B3 teeltclips.

De B3 clips zullen per ton product een besparing opleveren van 5425 ton fossiele CO2 ten opzichte van plastic clips en 1582 ton fossiele CO2 ten opzichte van huidige bio-clips. Het doel is om te groeien naar 1000 ton biogebaseerde producten in 2024. Naar verwachting kan dan in 2024 zo’n 4849 ton fossiele CO2 bespaard worden. Tegen 2029 kan er maar liefst 31.974 ton fossiele CO2 op jaarbasis bespaard worden bij een productie van 6000 ton clips.
 

CO2-reductie

Jaarlijkse reductie van 4.849 ton fossiele CO2 (tegen 2024, bij een productie van 1000 ton B3 clips)

 

 

 

Subsidiebedrag € 117.889,87
Provincies
Noord-Brabant
Limburg (BE)
Projectpartners
BATO Plastics BV
B4Plastics BV

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?