Naar overzicht
Afbeelding
Verladen van vlaslemen

Het Nederlandse Van de Bilt zaden en vlas BV zal samen met het Vlaamse Lysair NV aan een oplossing werken voor de op- en overslag van vlaslemen. Het huidige proces is vervuilend voor de omgeving, tijd- en arbeidsintensief, verbruikt veel brandstof en stoot onnodig veel CO2 en NOx uit. Met dit CR2SE-project zetten ze stappen in het verduurzamen van de natuurvezelverwerkende industrie.

Multifunctionele vlaslemen

Vlaslemen ontstaan tijdens het zogenaamde zwingelen, de verwerking van strovlas tot vezel. Lemen zijn de gebroken houtkern van het strovlas (de kern van de plant), die worden gereinigd van stof en vezel. De zuiverheid van de lemen is afhankelijk van het doel waarvoor de lemen gebruikt worden. 

Zeer zuivere lemen zijn een perfect strooisel voor paarden. De lemen nemen veel vocht op waardoor paarden langer op een droog oppervlak staan. De afgelopen jaren hebben ook veehouders (runderen, geiten) de vlaslemen ontdekt, evenals de bouwsector. De tendens om te verduurzamen leidt immers tot diverse ontwikkelingstrajecten om vlaslemen actief in te zetten als bouwmateriaal (platen, composiet, isolatie, CO2 vastlegging, etc.).

Omslachtig verladingsproces

Vlaslemen zijn erg volumineus, bevatten veel stof en worden momenteel overal in grote loodsen opgeslagen vanwaar ze verder getransporteerd worden. De vlaslemen die uit het zwingelproces ontstaan, komen in die loodsen terecht via een omslachtig proces van verlading, van de ene plaats in een bedrijf naar de andere. Het is een arbeids- en tijdsintensief werk, dat veel brandstof verbruikt.

Het Zeeuwse vlasverwerkingsbedrijf Van de Bilt wil evolueren naar een gesloten systeem met korte opslagcapaciteit. Lenno Vermaas, Van de Bilt: “Vanwege de specifieke eigenschappen van de vlaslemen, is een gewone silo niet wenselijk. Vlaslemen bevatten veel meer stof en vezeldeeltjes dan graszaad, zaagsel en veevoer, waardoor er tijdens de opslag in een silo zeer gemakkelijk brugvorming ontstaat en het product muurvast komt te zitten. Dit aspect vereist een innovatieve technologische ontwikkeling.”

Robuuste, duurzame en slijtvaste machine

Van de Bilt vond in het West-Vlaamse Lysair de ideale partner om een oplossing voor de op- en overslag van de vlaslemen te ontwikkelen. Lysair ontwerpt, bouwt en realiseert totaalinstallaties voor het ontstoffen van processen, scheiden van gas- en bulkstromen en het pneumatisch transport van bulkgoederen. De kmo beschikt dan ook over de nodige technische expertise en middelen om de gewenste installatie te ontwikkelen.

Die installatie zal zeer robuust, duurzaam, slijtvast en onderhoudsvriendelijk moeten zijn om full time mee te kunnen draaien in het productiesysteem van Van de Bilt. De ambitie is om een daarbij een vlotte beladingstijd te bekomen met zo min mogelijk vrijkomend stof.

Kosten-, tijd- en CO2-besparing

Lenno Vermaas: “Wij verwerken jaarlijks ongeveer 14 miljoen kg strovlas en de kosten voor het verslepen van de lemen plus de laadtijd lopen al gauw op tot ca. 110.000 euro per jaar. Naast een kostenreductie levert dit project ook een aanzienlijke directe besparing op brandstofverbruik; tot 28.225 liter diesel op jaarbasis met een reductie van de daaraan gekoppelde CO2 en NOx uitstoot.”

“Binnen dit innovatieve pilot project kan een besparing gerealiseerd worden van 100 ton CO2 op jaarbasis. Wordt deze innovatieve techniek doorgezet naar andere vezelverwerkende bedrijven in België en Nederland loopt dit op tot een potentiële besparing van meer dan 500 ton CO2 per jaar.”
 

CO2-besparing

Jaarlijkse reductie van 100 ton CO2 bij Van de Bilt zaden en vlas BV. 

 

Subsidiebedrag € 150.000,00
Provincies
Zeeland
West-Vlaanderen
Projectpartners
Van de Bilt zaden en vlas BV
Lysair NV

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?