Naar overzicht
Afbeelding
Bouwwerf

Generatoren zijn betrouwbare en krachtige stroombronnen. Desalniettemin kennen ze ook veel nadelen: een hoge energiekost en milieubelasting, snelle slijtage en geluidsoverlast. Met de ontwikkeling van een innovatieve generator, de Energycube, pakken het Nederlandse E-telligent en het Vlaamse CTRL Engineering al deze nadelen aan.

Betrouwbare maar inefficiënte stroombron

Een generator wekt elektrische stroom op door brandstof te verbranden, is mobiel en kan naar behoefte in- en uitgeschakeld worden. Ze zijn met andere woorden ideaal voor situaties waar geen of onvoldoende elektriciteit is of als back-up om noodstroom te leveren. 

Het zijn ook krachtige toestellen. Een dieselgenerator kan vermogens van 3 kW tot 2 MW opwekken en is daarmee zeer geschikt voor zware, professionele toepassingen zoals in de bouwsector. Daar zet men generatoren in voor de energievoorziening van de gebruikte apparatuur, maar omdat ze niet continu op vol vermogen moeten draaien, verloopt de energieconversie inefficiënt en treed er sneller slijtage op. In het algemeen is ook het gebruik van diesel milieubelastend en leiden generatoren vaak tot geluidsoverlast.

Duurzame generator op waterstof

E-telligent uit Noord-Brabant en CTRL Engineering uit West-Vlaanderen bundelen hun kennis om een duurzaam alternatief op de markt te brengen: de Energycube. Ronald Janssen, bestuurder E-telligent: “De Energycube kent alle voordelen van een dieselgenerator (eenvoudig/snel te transporteren, te bedienen, in te zetten en op te schalen) en pakt tegelijkertijd alle nadelen aan.”

“De Energycube is fluisterstil want er zijn zo goed als geen draaiende delen (waardoor slijtage ook beperkt is), milieuvriendelijk (door het gebruik van groene waterstof) en reduceert naar verwachting de operationele kosten tot 50%. Daarnaast kan de Energycube ingezet worden als buffer en energieopslag, kunnen meerdere Energycubes parallel geschakeld worden en kunnen aanvullende (duurzame) energiebronnen zoals PV-panelen of windturbines aangesloten worden. Het batterijpakket voorzien we van een (snel)laadfunctionaliteit en met behulp van het energiemanagementsysteem maximaliseren we het rendement onder alle omstandigheden.”

Prototype voor de bouwsector

In dit CR2SE-project willen de projectpartners een prototype met een nominaal vermogen van 45kW en een piekvermogen van 90kW, een opslagcapaciteit tussen de 15kWh en 20kWh en een waterstof brandstofcel met een capaciteit tussen 2kW en 5kW realiseren en demonstreren om vervolgens te valideren in de markt. 

“In eerste instantie willen we hiermee de CO2-uitstoot in de bouwsector reduceren. We schatten deze besparing op ruim 16.500 ton CO2eq binnen 5 jaar. In een later stadium is een uitbreiding mogelijk naar andere situaties waar (tijdelijk) geen of onvoldoende elektriciteit of netstroom voorhanden is of waar noodgeneratoren nodig zijn.”

Partners

E-telligent is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken, analyseren en reduceren van energieverbruik van organisaties. Naast adviesverlening realiseert en monitort de mkb ook (duurzame) installaties, zoals LED-installaties, systemen voor waterstofproductie en lokale smart grids.  

De technologieontwikkelaar CTRL Engineering focust op automotive testing en industriële automatisering en levert hiervoor diensten gedurende de volledige productlevenscyclus. Hun kennis inzake batterijtechnologie, verbrandingsmotoren en de bijbehorende aansturingssoftware en managementsystemen zullen ze vertalen naar de Energycube. 
 

CO2-besparing

Een besparing van zo’n 16.500 ton CO2eq binnen 5 jaar 

 

Subsidiebedrag € 149.820,21
Provincies
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
Projectpartners
E-telligent
CTRL Engineering

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?