co-working werkplaats

Slimme werkplek verlaagt voetafdruk van gebouwen

Subsidiebedrag €150.000,00
Flexibele kantoren (coworking spaces), spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de totale utiliteits- en kantoorsector. Dezelfde faciliteiten (vergaderruimtes, lunchruimtes, printers) worden immers door meer mensen gebruikt, waardoor het materiaal- en energiegebruik veel duurzamer is. Door deze gebouwen ook nog eens slim te verduurzamen kan de impact op de CO2-reductie nog vergroten. En dat weten het Nederlandse Microlab en Vlaamse Officenter Hasselt als geen ander. In hun CR2SE-project bouwen ze aan een modulair Smart Sustainable Building systeem.
pexels-rupskraan

Waterstof zet zware voertuigen in beweging

Subsidiebedrag €141.015,00
In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke willen in hun CR2SE-project onderzoeken of zwaar materieel zoals rupskranen en landbouwtrekkers met groene waterstof als energiedrager kunnen werken. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij grond-, weg- en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken.
Turbine-pexels

Innovatieve stoomturbine flexibiliseert elektriciteitssysteem

Subsidiebedrag €135.033,78
Eén van de uitdagingen van de energietransitie naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen in de industrie is de flexibilisering van het beschikbare elektriciteitssysteem. Het Nederlandse bedrijf Heat Power en de Vlaamse partner ACE zullen samen een innovatief stoomturbinesysteem ontwikkelen waarmee naar behoefte, duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Zo flexibiliseren ze niet alleen het interne elektriciteitsnet maar brengen ze ook de energietransitie naar warmte-intensieve kmo’s en mkb’ers.
Foto Van Hees Infra Techniek

Energiebehoefte vakantieparken herbekeken

Subsidiebedrag €149.374,50
De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakantieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe rekenmodellen en slimme softwareoplossingen willen het Nederlandse Van Hees Infra Techniek BV en het Vlaamse BePowered BV de infrastructuur slim afstemmen op de nieuwe energiebehoeften.
Zonnespiegels-Azteq

Modulaire container slaat zonnewarmte op

Subsidiebedrag €123.922,50
De vraag naar warmte vanuit de industriewereld is enorm. Een wezenlijke component van de energietransitie zal het verduurzamen van die (groeiende) behoefte zijn. Het Vlaamse Azteq legt zijn kennis in warmtegeneratie door geconcentreerde zonnestraling samen met de knowhow van het Nederlandse Meeberg ISO Tanks in slimme modulaire opslagcontainers om tot een duurzame intelligente warmtebron te komen.
Destilleerderij

Duurzaam gin destilleren

Subsidiebedrag €132.888,84
Alcoholische dranken zoals gin en vodka zijn destillaten waarbij zuivere alcohol wordt geproduceerd. Het traditionele productieproces slurpt echter veel energie op. Merlin Innovation en PureBlue Water willen daar verandering in brengen. Met innovatieve technieken zullen de partners in hun CR2SE-project een duurzaam productieproces voor (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten ontwikkelen.

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?