Via de webportal op de website van Stimulus Programmamanagement kunt u digitaal een subsidieaanvraag voor uw project indienen. Daar vindt u tevens formats voor de bijlagen die u mee dient te sturen.

De periode waarbinnen een aanvraag ingediend kan worden, heet een openstelling. Een overzicht daarvan vindt u hieronder. Aanvragen dienen uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum en tijdstip volledig in het bezit van Stimulus Programmamanagement te zijn.

Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
29 oktober 2020 14 december 2020, 17:00 uur € 1.350.000
14 januari 2021 11 februari 2021 € 1.300.000
1 april 2021 30 april 2021 € 1.543.760
16 juni 2021 30 juni 2021 € 843.350 

 

 

Besluitvorming

Er wordt bij de beoordeling van de ingezonden innovatieprojecten gewerkt volgens een tendersystematiek. Dit houdt in dat na sluiting van de openstelling de ingezonden projecten gelijktijdig worden beoordeeld. Onderlinge vergelijking en rangschikking vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. De specifieke criteria staan vermeld in de Subsidieregeling. De gerangschikte projecten die binnen het subsidieplafond vallen, ondergaan vervolgens een financieel-technische toets. Een besluit over uw aanvraag volgt binnen zestien weken na de sluitingsdatum.

Berekeningstool klimaatimpact

Een belangrijk selectiecriterium bij de goedkeuring van een project is de bijdrage aan duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en CO2-reductie in de grensregio. Dat kan het gevolg zijn van een product, een verbeterd proces of andere ontwikkelingen. Om deze impact op een efficiënte en uniforme manier te berekenen, biedt CrossRoads2 de Impact Hypothesis tool van Impact Forecast aan. Het gebruik van de tool is vrijblijvend, maar het helpt kmo's en mkb'ers om de klimaatimpact van hun project in te schatten, berekenen en verklaren. 

De Impact Hypothesis tool is een online formulier dat specifiek voor CrossRoads2 Sustainable Energy werd opgesteld. Er is ook een pdf-versie beschikbaar. Deelnemende bedrijven kunnen het formulier gratis invullen en krijgen hiermee een beeld van hoe goed hun product of dienst scoort op het vlak van CO2-reductie. Bij de projectaanvraag dient men hierop een antwoord te formuleren bij vraag 9.1 in bijlage E van het aanmeldingsformulier.

De werking van de tool wordt in vijf video's met praktijkvoorbeelden uitgelegd:

 

Logo impact hypothesis
Logo impact forecast

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over het programma in het algemeen, hoe u subsidie aanvraagt of wat met bepaalde begrippen wordt bedoeld, kijk dan eens in de lijst van Frequently Asked Questions (FAQ). In de loop van het programma zal de FAQ regelmatig worden bijgewerkt.

Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan via het contactformulier. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Downloads

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?