Voor de subsidieregeling en bijbehorende documentatie kunt u terecht op de website van Stimulus Programmamanagement.

Op deze regeling is de klachtenprocedure van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland van toepassing. 

Op de documentenpagina vindt u onder andere het aanvraagformulier, model projectplan en verplichte bijlagen. U vindt hier ook een powerpoint over de financieel-administratieve vereisten waaraan deelnemende bedrijven moeten voldoen.

Een overzicht van de openstellingen vindt u hieronder:

Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
29 oktober 2020 14 december 2020, 17:00 uur € 1.350.000
14 januari 2021 11 februari 2021 € 1.300.000
1 april 2021 30 april 2021 € 1.543.760
16 juni 2021 30 juni 2021 € 843.350 

 

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?