Nieuwe bedrijfsregeling
CrossRoads 2023-2029

CrossRoads ondersteunt en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties over de Vlaams-Nederlandse grens, die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Video Url

Wat doen we? 

 • Matchmaking: partner(s) zoeken over de grens
 • Subsidies voor innovatieprojecten
 • Begeleiding tijdens en na het innovatieproject
   

Wat kan je aanvragen?

Subsidies voor innovatieprojecten:

 • Het project is gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een of meerdere van volgende maatschappelijke transitiedomeinen:
  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Gezondheid
  • Industrie 4.0
 • Het gaat om een samenwerkingsverband tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen
 • 50% subsidies, tot maximaal € 250.000 per project
  • Subsidiabele kosten zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers
 • Een maximale doorlooptijd van 24 maanden 
   

Wie komt in aanmerking?

Kmo's/mkb's die voldoen aan de EU-definitie:

 • Een kmo/mkb is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.
 • Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.
   

Geen onderneming in moeilijkheden (OIM):

 • Een kmo/mkb is OIM wanneer uit de laatst afgesloten jaarrekening - al dan niet neergelegd - van de steun aanvragende onderneming blijk dat het eigen vermogen (EV) kleiner is dan 50% van het geplaatst kapitaal (GK)
 • Uitzondering: een kmo/mkb die minder dan 3 jaar bestaat kan geen OIM zijn. 
   

Gevestigd zijn in de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland

Afbeelding
Toepassingsgebied Crossroads

Kennisinstellingen / grote ondernemingen kunnen deelnemen:

 • als ze niet de ontvangende projectpartner zijn
 • als externe dienstverlener op basis van offerte
 • als onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie)
   

Wat komt in aanmerking?

Criteria:

 • Innovatief karakter van het project
 • Economische impact
 • Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen
 • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking
 • Kwaliteit van de aanvraag
 • Competenties van de uitvoerders
   

Hoe aanvragen?

Calls in de periode 2023-2026:

 • € 10 miljoen budget in totaal 
 • 2 calls per jaar
 • Rangschikking op basis van score op bovenstaande criteria
 • Toekenning op basis van rangschikking en beschikbare middelen
 • Oproepen worden aangekondigd via Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners.
   

 

De eerste oproep staat open van 1 september 2023, 00.00 uur tot en met 13 oktober 2023, 15.00 uur. Het totale subsidiebudget van deze call is € 2.500.000. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 250.000 EFRO per innovatieproject.

Je vindt alle aanvraagdocumenten op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Op 6 september was er een online infosessie waarbij we dieper ingingen op de subsidiemodaliteiten en -aanvraag. Meer info en herbekijken.

Contacteer jouw regionale CrossRoads-adviseur voor meer info

 • Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij jouw regionale CrossRoads adviseur.
 • Voor financieel-administratieve vragen, helpt Jordy Verdickt (crossroads@grensregio.eu) je graag verder. Op donderdag 14 september organiseert hij ook een vragenuur tussen 14.00 en 15.00 uur. Via deze link kan je inbellen.
Noord-Brabant Marieke Huis in ‘t Veld

  BOM

 

mhuisintveld@bom.nl

+31 6 52607323

West-Brabant Stefan van Seters REWIN

s.vanseters@rewin.nl

+31 6 24267866

Zeeland Rosco Ephraïm Economische Impuls Zeeland

roscoephraim@impulszeeland.nl

+31 6 30677186

Zeeland Peter Gideonse Economische Impuls Zeeland

petergideonse@impulszeeland.nl

+ 31 6 57045821

Limburg (NL) Lisette Tilmans LIOF

lisette.tilmans@liof.nl 

+31 6 15217551

Zuid-Holland Liesbeth Leurs InnovationQuarter

liesbeth.leurs@innovationquarter.nl

+31 6 82870610

Vlaanderen Yves Ozog VLAIO Team Bedrijfstrajecten

yves.ozog@vlaio.be

+32 474 366074

Vlaanderen Tom Sterken VLAIO Team Bedrijfstrajecten

tom.sterken@vlaio.be

+32 485 673677

Vlaanderen Cédric Dhaene VLAIO Team Bedrijfstrajecten

cedric.dhaene@vlaio.be

+32 478 689269

Communicatie Marie-Céline Tersago

VLAIO Team Bedrijfstrajecten

 

marie-celine.tersago@vlaio.be

+32 472 652878

Algemeen Jordy Verdickt Interreg Vlaanderen-Nederland

crossroads@grensregio.eu 
jordy.verdickt@grensregio.eu

+32 472 661665

Projectpartners

Afbeelding
logo's projectpartners

Cofinanciers

Afbeelding
logo's cofinanciers

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?