Innovatiekansen voor kmo/mkb
in energie & klimaat

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Er zijn vier openstellingen:

Call 1: 29 oktober 2020 - 14 december 2020
Call 2: 14 januari 2021 - 11 februari 2021
Call 3: 1 april 2021 - 30 april 2021
Call 4: 16 juni 2021 - 30 juni 2021

Video Url

CrossRoads2 Sustainable Energy steunt grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met een impact op de CO2-reductie door middel van

Matchmaking

Advies en hulp bij het vinden van een partner in Vlaanderen of Zuid-Nederland.

Follow-up

Valorisatie van de opgedane kennis en proactief meedenken naar vervolgstappen.

Subsidie voor innovatieprojecten

Financiële ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met een duidelijke focus op CO2-reductie

Projecten

potgrond

Bodemverbeteraar biochar

Subsidiebedrag €79.572,00
Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf willen in hun CR2SE-project regionaal beschikbare biomassareststromen zoals bermmaaisel carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw.
Afvalberg

Van laagwaardige reststromen naar biocomposiet

Subsidiebedrag €141.278,20
Afvalverwerkers in België en Nederland krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.
Klossen garen

Textiel veredelen met CO2 bespaart CO2

Subsidiebedrag €133.675,00
Het hoge energie- en waterverbruik binnen de textielsector maakt ze tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De roep naar meer duurzaam geproduceerde textielstoffen neemt dan ook toe. In het CR2SE-project ScyDye willen Ft Innovations, AVS Spinning en Vemex een betaalbare oplossing ontwikkelen door garen niet met water te veredelen.
co-working werkplaats

Slimme werkplek verlaagt voetafdruk van gebouwen

Subsidiebedrag €150.000,00
Flexibele kantoren (coworking spaces), spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de totale utiliteits- en kantoorsector. Dezelfde faciliteiten (vergaderruimtes, lunchruimtes, printers) worden immers door meer mensen gebruikt, waardoor het materiaal- en energiegebruik veel duurzamer is. Door deze gebouwen ook nog eens slim te verduurzamen kan de impact op de CO2-reductie nog vergroten. En dat weten het Nederlandse Microlab en Vlaamse Officenter Hasselt als geen ander. In hun CR2SE-project bouwen ze aan een modulair Smart Sustainable Building systeem.
pexels-rupskraan

Waterstof zet zware voertuigen in beweging

Subsidiebedrag €141.015,00
In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke willen in hun CR2SE-project onderzoeken of zwaar materieel zoals rupskranen en landbouwtrekkers met groene waterstof als energiedrager kunnen werken. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij grond-, weg- en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken.
Turbine-pexels

Innovatieve stoomturbine flexibiliseert elektriciteitssysteem

Subsidiebedrag €135.033,78
Eén van de uitdagingen van de energietransitie naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen in de industrie is de flexibilisering van het beschikbare elektriciteitssysteem. Het Nederlandse bedrijf Heat Power en de Vlaamse partner ACE zullen samen een innovatief stoomturbinesysteem ontwikkelen waarmee naar behoefte, duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Zo flexibiliseren ze niet alleen het interne elektriciteitsnet maar brengen ze ook de energietransitie naar warmte-intensieve kmo’s en mkb’ers.
Foto Van Hees Infra Techniek

Energiebehoefte vakantieparken herbekeken

Subsidiebedrag €149.374,50
De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakantieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe rekenmodellen en slimme softwareoplossingen willen het Nederlandse Van Hees Infra Techniek BV en het Vlaamse BePowered BV de infrastructuur slim afstemmen op de nieuwe energiebehoeften.
Zonnespiegels-Azteq

Modulaire container slaat zonnewarmte op

Subsidiebedrag €123.922,50
De vraag naar warmte vanuit de industriewereld is enorm. Een wezenlijke component van de energietransitie zal het verduurzamen van die (groeiende) behoefte zijn. Het Vlaamse Azteq legt zijn kennis in warmtegeneratie door geconcentreerde zonnestraling samen met de knowhow van het Nederlandse Meeberg ISO Tanks in slimme modulaire opslagcontainers om tot een duurzame intelligente warmtebron te komen.
Destilleerderij

Duurzaam gin destilleren

Subsidiebedrag €132.888,84
Alcoholische dranken zoals gin en vodka zijn destillaten waarbij zuivere alcohol wordt geproduceerd. Het traditionele productieproces slurpt echter veel energie op. Merlin Innovation en PureBlue Water willen daar verandering in brengen. Met innovatieve technieken zullen de partners in hun CR2SE-project een duurzaam productieproces voor (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten ontwikkelen.

Laatste nieuwsberichten

Geplaatst op 29-06-2021

Sluiting call 4 CrossRoads2 Sustainable Energy

Morgen, 30 juni, sluit het e-loket om 17.00 uur.
Geplaatst op 26-05-2021

CrossRoads2 Sustainable Energy krijgt vierde call

Op woensdag 16 juni opent CrossRoads2 Sustainable Energy een bijkomende oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, krijgen daarmee een laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen.
Geplaatst op 19-04-2021

Resultaten tweede subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy

Tussen 14 januari 2021 en 11 februari 2021 konden Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers voor de tweede keer een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy. Drie projecten werden goedgekeurd en haalden subsidie binnen.
Geplaatst op 23-03-2021

Derde oproep CrossRoads2 Sustainable Energy opent op 1 april

Op donderdag 1 april opent de derde en laatste oproep van CrossRoads2 Sustainable Energy. Dat is meteen ook de laatste openstelling die er zal zijn. Kmo’s en mkb’ers die graag nog een grensoverschrijdend innovatieproject willen indienen, kunnen dat doen tot en met vrijdag 30 april.

Getuigenissen

 
Jan Spaas
Pieter De Wilde
Marleen Vrij