Innovatiekansen voor kmo/mkb

in energie & klimaat

CrossRoads2 Sustainable Energy was een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland met als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus lag daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Er waren vier openstellingen:

Call 1: 29 oktober 2020 - 14 december 2020

Call 2: 14 januari 2021 - 11 februari 2021

Call 3: 1 april 2021 - 30 april 2021

Call 4: 16 juni 2021 - 30 juni 2021

Video Url

CrossRoads2 Sustainable Energy steunt grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met een impact op de CO2-reductie door middel van

Matchmaking

Advies en hulp bij het vinden van een partner in Vlaanderen of Zuid-Nederland.

Follow-up

Valorisatie van de opgedane kennis en proactief meedenken naar vervolgstappen.

Subsidie voor innovatieprojecten

Financiële ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met een duidelijke focus op CO2-reductie

Projecten

Houtvezelplaat

Bomen als grondstof voor lijm

Subsidiebedrag €105.414,40
Willen producten volledig biogebaseerd zijn, dan moeten ook de gebruikte bindmiddelen en harsen dat zijn. Dat is tot nu toe nog niet het geval en dat bemoeilijkt het recyclageproces. Nog te vaak belanden ze daarom in een verbrandingsoven. Het Nederlandse Adco Solutions en Vlaamse Releaf ontwikkelden samen een biogebaseerd bindmiddel op basis van grondstoffen uit bomen.
water

Van slib naar zuiver water

Subsidiebedrag €145.144,58
Nieuwe hotels, campings, bedrijfsgebouwen, … allemaal plaatsen met potentieel om afvalwater lokaal te zuiveren. Het Vlaamse Hydrohm en Nederlandse PureBlue Water ontwikkelden een hydrolyse-eenheid om dat te vergemakkelijken. Met de E-hydrotechnologie wordt het mogelijk om afvalwater op een kostenefficiënte en energieneutrale manier decentraal te zuiveren. Bovendien brengt de technologie mogelijkheden om de organische stroom te upcyclen via fermentatie en daarmee producten zoals bioplastics te produceren.
electric scooter

Een sterker hart voor de e-scooter

Subsidiebedrag €149.966,25
Met de huidige, eenvoudige batterijmanagementsystemen en battery packs, kennen de meest gangbare e-scootermodellen vaak maar een beperkte levensduur. De tweewielers rijden gemiddeld niet langer dan vijf jaar rond, met een accu van zo’n 500 laadcycli. Velektro en Veldia brachten hun ervaringen uit de fietssector samen voor de ontwikkeling van een batterij die vier keer zo lang meegaat, tot 2000 laadcycli.
Leer

Mycelium textiel

Subsidiebedrag €148.764,70
Een leren handtas, schoenen of een jas op basis van schimmelbiomassa? Binnenkort maakt het mogelijks deel uit van jouw garderobe. Want BioscienZ, B4Plastics en Millvision sloegen de handen in elkaar om een duurzaam alternatief voor leer te ontwikkelen met het oog op een grootschalige en brede toepassing. Daarvoor maken ze gebruik van een nieuwe schimmelfermentatietechnologie.
Dataserver

Tomaten en komkommers verwarmen met data

Subsidiebedrag €148.215,00
Dataservers verbruiken ontzettend veel energie en geven veel warmte af. Over het algemeen wordt met die restwarmte nog te weinig gedaan. Het Nederlandse Evergreen Pine​ en de Vlaamse VZW Boterakker onderzochten in hun CR2SE-project hoe ze deze restwarmte kunnen hergebruiken in de glastuinbouw voor het verwarmen van teeltkassen.
Fiets met trailer

Duurzame fietstrailer vervoert kids & cargo door de stad

Subsidiebedrag €114.259,00
België en Nederland waren al fietslanden, de coronacrisis versterkte dit alleen maar. Er werden massaal fietsen in huis gehaald. Ook de vraag naar deelsystemen en meer bepaald deelbakfietsen is toegenomen. Met een onderhoudsarme en multi-inzetbare deelfietstrailer werkten RAAF, Raepsaet Product Design en Dragon Plastics een betaalbare oplossing uit.
Laadpunt elektrische wagen

Meer laadpunten dankzij zelfhulp app

Subsidiebedrag €148.259,00
Elektrische wagens schieten als paddenstoelen uit de grond, maar om die groei verder te verzekeren, is een sterk uitgebouwd netwerk van laadpunten noodzakelijk. Het Nederlandse PIA Automation wil de komende jaren haar laadpunten opschalen door een kwalitatief dealernetwerk op te zetten met behulp van een zelfhulp app. Daarvoor deed het een beroep op de XR-technologie van het Vlaamse SupportSquare.
Waterzuivering

HydrOzone haalt medicijnresten uit water

Subsidiebedrag €149.773,68
Het Nederlandse PureBlue Water en Vlaamse AM-Team ontwikkelden in hun CR2SE-project een duurzame watertechnologie om microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen met een zo min mogelijk gebruik van energie en CO2. De nieuwe HydrOzone technologie stoot 3 tot 7 keer minder CO2 uit dan de best beschikbare technologieën.
potgrond

Bodemverbeteraar biochar

Subsidiebedrag €79.572,00
Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf onderzochten in hun CR2SE-project hoe ze regionaal beschikbare biomassareststromen zoals bermmaaisel kunnen carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Want dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw.
Afvalberg

Van laagwaardige reststromen naar biocomposiet

Subsidiebedrag €141.278,20
Afvalverwerkers in België en Nederland krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.
Klossen garen

Textiel veredelen met CO2 bespaart CO2

Subsidiebedrag €133.675,00
Het hoge energie- en waterverbruik binnen de textielsector maakt ze tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De roep naar meer duurzaam geproduceerde textielstoffen neemt dan ook toe. In het CR2SE-project ScyDye willen Ft Innovations, AVS Spinning en Vemex een betaalbare oplossing ontwikkelen door garen niet met water te veredelen.
co-working werkplaats

Slimme werkplek verlaagt voetafdruk van gebouwen

Subsidiebedrag €150.000,00
Flexibele kantoren (co-working spaces) spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de totale utiliteits- en kantoorsector. Dezelfde faciliteiten (vergaderruimtes, lunchruimtes, printers) worden immers door meer mensen gebruikt, waardoor het materiaal- en energiegebruik veel duurzamer is. Door deze gebouwen ook slim aan te sturen op basis van gebruikersdata, vergroot de CO2-impact nog meer. Microlab en Officenter ontwikkelen samen soft- en hardware om dit mogelijk te maken.
pexels-rupskraan

Waterstof zet zware voertuigen in beweging

Subsidiebedrag €141.015,00
In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke onderzochten in hun CR2SE-project of zwaar materieel zoals rupskanen en landbouwtrekkers werkzaamheden kunnen uitvoeren met groene waterstof als energiedrager. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij grond- weg en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken.
Turbine-pexels

Innovatieve stoomturbine flexibiliseert elektriciteitssysteem

Subsidiebedrag €135.033,78
Eén van de uitdagingen van de energietransitie naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen in de industrie is de flexibilisering van het beschikbare elektriciteitssysteem. Het Nederlandse bedrijf Heat Power en de Vlaamse partner ACE ontwikkelden samen een innovatief stoomturbinesysteem waarmee naar behoefte, duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Zo flexibiliseren ze niet alleen het interne elektriciteitsnet maar brengen ze ook de energietransitie naar warmte-intensieve kmo’s en mkb’ers.
Foto Van Hees Infra Techniek

Energiebehoefte vakantieparken herbekeken

Subsidiebedrag €149.374,50
De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakantieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe rekenmodellen en softwareoplossingen stemmen Van Hees Infra Techniek BV en BePowered BV de infrastructuur slim af op de nieuwe energiebehoeften.
Zonnespiegels-Azteq

Modulaire container slaat zonnewarmte op

Subsidiebedrag €123.922,50
De vraag naar warmte vanuit de industriewereld is enorm. Een wezenlijke component van de energietransitie zal het verduurzamen van die (groeiende) behoefte zijn. Het Vlaamse Azteq legde zijn kennis in warmtegeneratie door geconcentreerde zonnestraling samen met de knowhow van het Nederlandse Meeberg ISO Tanks in slimme modulaire opslagcontainers om tot een duurzame intelligente warmtebron te komen.
Destilleerderij

Duurzaam gin destilleren

Subsidiebedrag €132.888,84
Alcoholische dranken zoals gin en vodka zijn destillaten waarbij zuivere alcohol wordt geproduceerd. Het traditionele productieproces slurpt echter veel energie op. Solar Gin en PureBlue Water willen de sector verduurzamen en ontwikkelden in hun CR2SE-project een prototype om (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten CO2-neutraal te produceren.

Laatste nieuwsberichten

Geplaatst op 06-04-2023

Grensoverschrijdende samenwerking levert significante CO2-reductie op

CrossRoads2 Sustainable Energy gaf in de periode 2020-2023 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. In een brede waaier aan sectoren ontwikkelden bedrijven duurzame en slimme oplossingen met een rechtstreekse impact op de grensregio. De verwachte CO2-reductie is immens: alle projecten samen besparen de komende vijf jaar potentieel 375.000 ton CO2-equivalenten.
Geplaatst op 28-03-2023

CrossRoads zoekt experten

CrossRoads Vlaanderen-Nederland zoekt enthousiaste leden voor haar raad van advies om innovatieprojecten te beoordelen.
Geplaatst op 10-03-2023

Financieel consulenten gezocht voor CrossRoads

Interreg Vlaanderen-Nederland zoekt twee gemotiveerde financiële consultants die hun schouders willen zetten onder het nieuwe CrossRoads project. Je zal instaan voor de financieel-administratieve ondersteuning en begeleiding van de verschillende innovatieprojecten binnen de subsidieregeling van CrossRoads.
Geplaatst op 15-12-2022

Groen licht voor CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het allereerste project binnen de nieuwe programmaperiode groen licht gegeven, en dat is CrossRoads Vlaanderen-Nederland geworden. Daarmee komt er een vervolg om kmo's in Vlaanderen en Zuid-Nederland te stimuleren tot grensoverschrijdende samenwerking en te ondersteunen in hun product- en procesinnovaties.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, ruim 24.8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Getuigenissen

 
Jan Spaas
Icoon
Marleen Vrij