CrossRoads2 kwam tot stand binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland V 2014-2020. Het had als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo- en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project richtte zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere kmo- en mkb-bedrijven.

De kerntaak van CrossRoads2 bestond uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

 • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
 • Subsidie voor haalbaarheidsstudies: het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal: € 10.000,-);
 • Subsidie voor innovatieprojecten: het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal € 135.000,-);
 • Follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

 

In het totaal ontving CrossRoads2 316 aanvragen voor innovatieprojecten, goed voor € 10.382.279,55 aan grensoverschrijdende projectideeën, waarmee het budget voor innovatieprojecten ruim overbevraagd is. 118 projectideeën werden gehonoreerd met een CrossRoads2-subsidie, goed voor een totale participatie van 202 bedrijven en een totale private investering van € 8.250.000 in grensoverschrijdende ontwikkelingstrajecten.  

Naast de innovatieprojecten werden 43 haalbaarheidsstudies ondersteund, goed voor een totaal bedrag van € 413.000.

Focus op topclusters

CrossRoads2 richtte zich op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

 • Hightech systemen
 • Chemie en materialen
 • Agrofood
 • Life sciences & health
 • Cleantech
 • Biobased economy
 • Logistiek
 • Maintenance

 

Financiers

Het project CrossRoads2 ontving Europese financiering in het kader van het Interreg VA-programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Unie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim € 152 miljoen ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, dat innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer informatie: www.grensregio.eu.

Naast Interreg VA Vlaanderen-Nederland werd het project ook gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Economische Zaken, het Vlaams Gewest, de Nederlandse de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Vlaamse provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Projectpartners

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 is de Stichting CrossRoads 2 opgericht. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF, VLAIO Team Bedrijfstrajecten vzw, Stimulus Programmamanagement en Cleantech Flanders.
 

Video Url

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?