CrossRoads2 (2016-2020)

Op deze website leest u meer over de doelstellingen en realisaties van het CrossRoads2-project. CrossRoads2 was een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland V. Het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo- en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) was de centrale doelstelling. Het project richtte zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere kmo/mkb-bedrijven. Tijdens het CrossRoads2-project werkten zo’n 200 bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland samen en konden 118 concrete innovaties gerealiseerd worden met een blijvende economische impact in de regio. 
 

Video Url

CrossRoads2 ondersteunde grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden door middel van:

Matchmaking

Hulp bij het vinden van een partner in Vlaanderen of Zuid-Nederland.

Follow-up

Valorisatie van de opgedane kennis en proactief meedenken naar vervolgstappen.

Subsidie voor innovatieprojecten

75 innovatieprojecten werden gesteund, goed voor zo’n 9,4 miljoen euro.

Subsidie voor haalbaarheidsstudies

43 haalbaarheidsstudies werden gesteund met ruim 413.000 euro subsidies.

Projecten

waterdruppels

Lokale waterzuivering voor festivals en campings

Subsidiebedrag €135.000
INNOVATIEPROJECT

Vaak staan we er niet bij stil, maar de zomerse festivals, camping- en hotelbezoeken veroorzaken seizoensgebonden piekbelastingen in het lokale waternet. In de huidige situatie schieten persleidingen vaak te hulp en ze transporteren het afvalwater onder hoge druk naar de waterzuiveringsinstallaties. Deze werkwijze kost echter veel energie en betekent mogelijks verlies aan bruikbaar gezuiverd water. Een alternatieve oplossing is nodig en daarom steken het Nederlandse PureBlue Water en het Vlaamse Avecom de koppen bij elkaar om een decentrale proefopstelling te ontwikkelen en te testen op Camping Olmenveld.
mat

Slimme mat voorkomt vallen bij ouderen

Subsidiebedrag €10.000
HAALBAARHEIDSSTUDIE

Vallen is een groot maatschappelijk probleem. Naast de hoge gezondheidskosten die het met zich meebrengt, zorgt het er ook voor dat de werklast in de zorgsector toeneemt. Vooral voor ouderen heeft het verschillende gevolgen: ernstig letsels, botbreuken, hoofdletsel of zelfs overlijden. Daarnaast resulteert ongeveer 20% van de valongelukken tot het zoeken van medische hulp. Het Vlaamse Creative Therapy heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een ‘slimme’ mat, de Matti, die als valpreventie tool zou kunnen worden ingezet.  Kinetic Analysis uit Nederland onderzoekt de technische en commerciële mogelijkheden van de Matti als valpreventietool.
Paard

Stamcellen tegen osteoporose bij paarden

Subsidiebedrag €130.641
INNOVATIEPROJECT

Het Belgische bedrijf Global Stem cell Technology NV slaagde in een vorig CrossRoads2 project erin om paarden te verlossen van artrose door hen gezonde stamcellen in te spuiten. Samen met de Nederlandse dierenartsenpraktijk Dr. Suls zijn de stamcellen en de procedure op punt gesteld. Dit resulteerde in de eerste goedgekeurde stamcel therapie voor paarden met gewrichtsartrose. In dit project gaan beide bedrijven de ontwikkelde therapie verder ontwikkelen voor de behandeling van niet-infectieuze knieontstekingen bij paarden.
Hoofdpijn

Innovatieve app ‘verlicht’ chronische hoofdpijn

Subsidiebedrag €135.000
INNOVATIEPROJECT

Chronische hoofdpijn is een aandoening die zowel onder jongeren als onder volwassenen veel voorkomt. De aandoening kan een ontwrichtend effect hebben op het werkzame en privéleven van patiënten. Vandaag de dag bestaat de standaardbehandeling van chronische hoofdpijn uit het toedienen van medicatie. Daarvan is echter bekend dat het zware bijwerkingen kan geven zoals misselijkheid en overgeven. Neurostimulatie als behandeling kan de levenskwaliteit van patiënten significant verbeteren omdat van deze therapie is aangetoond dat het een preventieve werking kan hebben zonder bijwerkingen. Met het project “VERLICHT” willen het Nederlandse Salvia en het Vlaamse Appwise hun krachten bundelen en de gebruikersinteractie ontwikkelen voor een nieuwe therapie voor mensen met chronische hoofdpijn.

Laatste nieuwsberichten

Geplaatst op 26-07-2021

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020: van idee tot transitie

Het jaar 2020 is een jaar geweest voor in de geschiedenisboeken. De coronapandemie heeft voor veel onvoorziene veranderingen gezorgd. Ook onder dat niet gemakkelijke corona-gesternte zijn opnieuw fantastische successen geboekt die wij graag met u delen in de vorm van deze publiekssamenvatting van het Stimulus jaarverslag 2020. Wij nemen u mee door de resultaten die dankzij acht lopende programma’s & fondsen in 2020 gerealiseerd zijn, maar werpen ook graag met u een blik op de voortgang van de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Nieuwe programma’s die ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties financiële steun zullen bieden om te innoveren en verduurzamen.
Geplaatst op 03-03-2021

Maatschappelijke en economische impact

Na 4 jaar CrossRoads2 vragen we ons natuurlijk af: wat is de finale economische en maatschappelijke impact van een project als CrossRoads2? Samen met de Universiteit van Hasselt, onderzocht projectpartner VLAIO Team Bedrijfstrajecten de meerwaarde van het project voor bedrijven en de grensregio. Daarvoor werden een 80-tal bedrijven uit beide landsdelen bevraagd. Algemeen genomen heeft de overgrote meerderheid (86%) het CrossRoads2-project positief ervaren en meer dan 3 op 4 zou opnieuw deelnemen.
Geplaatst op 25-01-2021

CrossRoads2 ondersteunt 200 bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland

CrossRoads2 gaf in de periode 2016-2020 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties. In totaal reikte CrossRoads2 een subsidie uit aan 118 projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde. Zo’n 200 bedrijven stelden in een brede waaier van sectoren duurzame en slimme oplossingen voor.
Geplaatst op 22-04-2020

Uw CrossRoads2-project in de coronacrisis

Wij begrijpen dat de huidige coronacrisis en de bijbehorende maatregelen effect kunnen hebben op uw bedrijf en uw CrossRoads2-project. Stichting CrossRoads2, uw projectadviseurs en Stimulus Programmamanagement staan paraat om uw vragen te beantwoorden en mee te denken over oplossingen.

Getuigenissen

 
Jan Spaas
Pieter De Wilde
Marleen Vrij