Naar overzicht

Geïnteresseerd in duurzame vis? Maak kennis met de innovaties, uitdagingen en kansen in de aquacultuursector op de kick-off van Aquavlan2 op 31 mei 2017.

Datum: woensdag 31 mei 2017, 10.30-17.30 uur

Locatie: Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem

Prijs: gratis

Aquavlan2 is een Europees project dat wil werken aan een sterk economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector. Het project ondersteunt bedrijven bij uitdagingen die technische innovatie vereisen. De sector heeft immers nood aan innovatieve productieprocessen om een duurzame visteelt te realiseren. Op het startevent van dit project wil men alvast contacten tot stand brengen, informatie geven en plannen smeden voor de toekomst. Maak die dag ook kennis met CrossRoads2.   

Meer info: Stefan Teerlinck, stefan.teerlinck@inagro.be

Afbeelding
Aquacultuur

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?