Naar overzicht

De mest van vissen via nuttige (nitrificerende) bacteriën omzetten in voedsel voor planten: dat is kortweg het principe van aquaponics. De planten nemen de voedingsstoffen op en filteren tegelijk het water waarin de vissen leven. Een ecologisch systeem dat al jaren aan belangstelling wint in de land- en tuinbouw.

Maar aquaponics is als commerciële productiemethode nog erg jong. Daarom sloegen het Vlaamse Smart Farmers en het Nederlandse Blue Acres in februari 2017 de handen in elkaar in een CrossRoads2-innovatieproject. Door hun expertises te bundelen beoogden ze twee prototypes te ontwikkelen, namelijk een remineralisatie-unit voor de ontkoppelde aquaponics-installatie van Smart Farmers en een unit voor de gekoppelde installatie van Bleu Acres. Die units moeten ervoor zorgen dat uit de reststromen (uitwerpselen en overschotten van visvoer) de nog aanwezige nutriënten, zoals fosfor, zo optimaal mogelijk worden gerecycleerd.

Op 25 oktober 2018 maakten ze de resultaten van hun CrossRoads2-project voor het eerst bekend tijdens de voorstelling van hun demonstratie-installatie in Gent. De remineralisatie-units bewezen er hun doeltreffendheid: de aanvoer van externe nutriënten (zoals mineralen) werd aanzienlijk teruggedrongen en de reststromen van de viskweek konden opnieuw als grondstof worden ingezet. Hiermee zetten Smart Farmers en Blue Acres een grote stap in de commercialisering en eco-efficiëntie van aquaponics-systemen voor de professionele markt.  

Meer concrete resultaten lees je hier.

Afbeelding
Vijver met bladeren en vis

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?