Naar overzicht

Negentien innovatieve projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde krijgen een subsidie van CrossRoads2. Deze projecten, die een aanvraag indienden tussen 2 februari 2017 en 31 maart 2017, gaan binnenkort van start.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het project richt zich op kmo’s en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde. Tijdens de derde openstelling werden 21 dossiers ingediend. Een onafhankelijke Raad van Advies heeft de projecten beoordeeld en van advies voorzien. Negentien projecten krijgen een subsidie toegekend.

Brede waaier aan onderzoek

Onder de toegekende projecten zijn vijftien innovatieprojecten, goed voor een totaalbedrag van 1.904.497,51 euro. CrossRoads2 besteedt ook 36.700 euro aan de ondersteuning van vier haalbaarheidsstudies. De goedgekeurde projecten komen opnieuw uit een brede waaier van sectoren. Zo ondersteunt CrossRoads2 in deze derde ronde onder andere onderzoek naar de opschaling van nieuwe polymere materialen, het contactloos meten van vitale parameters in ziekenhuizen, de ontwikkeling van milieuvriendelijke reinigingsmachines voor drukkerijen en onderzoek naar een manier om mestvergisting rendabeler te maken.

37 gesubsidieerde projecten

In totaal reikte CrossRoads2 al een subsidie uit aan 27 innovatieprojecten en 10 haalbaarheidsstudies. Geïnteresseerde bedrijven met een grensoverschrijdende innovatie kunnen opnieuw tot en met 30 juni 2017 een dossier indienen. CrossRoads2 voorziet tijdens die vierde subsidieronde 2.981.689 euro voor innovatieprojecten en 405.800 euro voor haalbaarheidsstudies. Haalbaarheidsstudies kunnen maximaal 10.000 euro steun krijgen met een steunpercentage van 50%: ze zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig innovatieproject te toetsen. Innovatieprojecten worden voor maximaal 135.000 euro gesubsidieerd met een steunpercentage van 45%: ze richten zich op het demonstreren van een nieuw proces, product of een nieuwe dienst, veelal in een prototype.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?