Naar overzicht

CrossRoads2 gaf in de periode 2016-2020 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties. In totaal reikte CrossRoads2 een subsidie uit aan 118 projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde. Zo’n 200 bedrijven stelden in een brede waaier van sectoren duurzame en slimme oplossingen voor.

Het project CrossRoads2 kwam tot stand binnen het Europese programma Interreg V Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Tijdens zeven openstellingen konden kmo’s en mkb’ers de voorbije vier jaar innovatieve, sterke en technische haalbare projectideeën indienen. Een onafhankelijke jury beoordeelde de projecten en kende de beloftevolle ideeën een subsidie toe. Een belangrijk criterium daarbij was de grensoverschrijdende meerwaarde van het project.

Afbeelding
Cijfers CrossRoads2

118 haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten

In totaal reikte CrossRoads2 een subsidie uit aan 118 projecten: 75 innovatieprojecten en 43 haalbaarheidsstudies. Haalbaarheidsstudies zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig innovatieproject te toetsen. Innovatieprojecten richten zich op het demonstreren van een nieuw proces, nieuw product of een nieuwe dienst, veelal in een prototype of pilootinstallatie.

Bij de 118 projecten waren in totaal 202 bedrijven betrokken uit uiteenlopende sectoren: hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance. Binnen die sectoren bieden de projecten kansen voor slimme en duurzame oplossingen, waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van de grensregio.

Zo ontwikkelden twee bedrijven biologisch afbreekbare plastics en ontwierpen een Vlaamse folieproducent en een Nederlandse beheerder van zonnepanelen een speciaal soort folie die het rendement van zonnepanelen aanzienlijk kan verbeteren.  

9,8 miljoen euro steun

In totaal investeerde CrossRoads2 een bedrag van 9,8 miljoen euro in veelbelovende projecten. Een deel van de financiering van CrossRoads2 is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. 

Daarnaast leverden het ministerie van Economische Zaken, het Vlaamse Gewest en de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Belgisch Limburg, Noord-Brabant, Nederlands Limburg en Zeeland een substantiële bijdrage aan het programma. 

European Enterprise Promotion Awards

In 2019 stond CrossRoads2 in de top drie van ruim 3000 ingezonden projecten voor de European Enterprise Promotion Awards (EEPA) in Helsinki. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie en erkennen de beste initiatieven ter stimulering van ondernemerschap. Hoewel het project net naast de hoofdprijs greep, was dit toch een mooie erkenning van de waarde van het project.

Download eindverslag

Op de website van CrossRoads2 kan je het eindverslag van CrossRoads2 downloaden, waarin we je verder meenemen in de successen, uitdagingen en lessen voor de toekomst. Je vindt er eveneens een overzicht van alle projecten die CrossRoads2 steunde. 

CrossRoads2 Sustainable Energy

Tijdens het CrossRoads2-project werd de basis gelegd voor het project CrossRoads2 Sustainable Energy. Dit project loop tot 2022 en zal opnieuw grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo’s en mkb’ers in de regio Vlaanderen-Zuid-Nederland stimuleren, ditmaal met een focus op duurzame energie en CO2-reductie. Meer info over dit project kan je vinden op de website www.crossroads2sustainableenergy.eu.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?