Naar overzicht

De voorbije maanden kende CrossRoads2 aan 66 projecten een subsidie toe: 50 innovatieprojecten en 16 haalbaarheidsstudies. Vanaf 25 september 2017 kunnen bedrijven opnieuw een aanvraag indienen.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het project richt zich op kmo’s en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Bedrijven kunnen innovatieve, sterke en technisch haalbare projectideeën indienen. Belangrijk criterium is de grensoverschrijdende meerwaarde. Tijdens de eerste vier openstellingen hebben 66 projecten een subsidie gekregen. CrossRoads2 ondersteunt zo 126 bedrijven.

Innovatieprojecten

Op 25 september opent CrossRoads2 een nieuwe call. Bedrijven kunnen tot 31 oktober 2017 een aanvraag indienen voor een innovatieproject in een of meerdere van deze acht sectoren: hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance. CrossRoads2 voorziet voor de innovatieprojecten een budget van 515.326 euro. Een innovatieproject krijgt maximaal 135.000 euro toegekend, met een steunpercentage van 45 procent.

Haalbaarheidsstudies

Vanaf 25 september 2017 kunnen bedrijven in Vlaanderen en Nederland ook opnieuw een haalbaarheidsstudie aanvragen. Haalbaarheidsstudies zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig project te toetsen. Ze worden uitgevoerd door een externe partij, gevestigd aan de andere kant van de grens, en krijgen maximaal 10.000 euro steun, met een steunpercentage van 50 procent. De call blijft open tot uiterlijk 29 juni 2018. CrossRoads2 voorziet een bedrag van 349.800 euro. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld. De vernieuwde aanvraagprocedure vindt u op de website van CrossRoads2.

Geïnteresseerd?

Meerdere projectadviseurs staan klaar om u te helpen. Op de website www.crossroads2.eu vindt u hun gegevens en meer informatie. Ter inspiratie staan op deze website ook een beschrijving van alle projecten die al gehonoreerd zijn.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?