Naar overzicht

Ruim honderd innovatieve Vlaamse bedrijven trokken op 9 mei 2017 naar Gent. In het Virginie Lovelinggebouw gidste het Innovatiecentrum hen doorheen een aantal interessante steunmaatregelen, waaronder CrossRoads2.

Korte presentaties

Aan de hand van korte presentaties werden de hoofdlijnen van de verschillende subsidie-instrumenten toegelicht: Wie komt in aanmerking? Welke activiteiten worden gesteund? Hoe verloopt de (aanvraag)procedure? Welke zijn de criteria voor goedkeuring? De steunmaatregelen werden telkens toegepast op praktische cases. Zo kregen de aanwezige ondernemers snel inzicht in welke steunmaatregel het best past bij hun project en bedrijf. Na afloop was er een netwerkmoment en de mogelijkheid om één-op-één met een innovatieadviseur te spreken.

5 concrete contacten

Ook het Interreg-project CrossRoads2 kwam tijdens de informatiesessie uitgebreid aan bod. Vijf bedrijven toonden zeer concrete interesse. Mogelijk dienen zij tijdens de huidige call (deadline 30 juni 2017) een aanvraag in voor een grensoverschijdend innovatieproject of een haalbaarheidsstudie.

Afbeelding
Presentatie

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?