Naar overzicht

Sinds 2 mei kunnen innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland opnieuw subsidies aanvragen voor een grensoverschrijdend project. Op 30 juni wordt de vierde en voorlopig laatste oproep van CrossRoads2 afgesloten.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het steunt innovatieprojecten van kmo’s en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland en wil zo de grensregio een boost geven. De focus ligt op technologieën die slimme en duurzame oplossingen stimuleren binnen sectoren als agrofood, chemie & materialen, hightechsystemen, life sciences & health, biobased economy en logistiek & maintenance.

Innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies

De huidige subsidieoproep loopt af op 30 juni 2017. CrossRoads2 voorziet 2.981.689 euro voor innovatieprojecten en 405.800 euro voor haalbaarheidsstudies. Een innovatieproject krijgt maximaal 135.000 euro toegekend, met een steunpercentage van 45 procent. Haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd door een externe expert en krijgen maximaal 10.000 euro steun, met een steunpercentage van 50 procent. Na de sluiting van de call beoordeelt een onafhankelijke jury de aanvragen op kwaliteit, innovatie, economische impact en grensoverschrijdende meerwaarde. De resultaten volgen vier maanden later.

Inspiratie nodig?

Wil je een aanvraag indienen? Je staat er niet alleen voor! In elke provincie staan projectadviseurs klaar om je te begeleiden en indien nodig in contact te brengen met bedrijven aan de andere kant van de grens. Eerdere oproepen van CrossRoads2 leverden al mooie resultaten op. De goedgekeurde projecten steunen onder meer onderzoek naar elektromagnetische neurostimulatoren, intelligente en schone pompgemalen en een platform dat de stralingsblootstelling van patiënten kan bepalen.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?