Naar overzicht

Heb jij een innovatief idee om hernieuwbare grondstoffen of duurzame energie in te zetten? Een ingenieuze oplossing voor een betere zorg op maat of slimmere productieprocessen? Maar ontbreek je nog bepaalde kennis en expertise om dit te realiseren? CrossRoads Vlaanderen-Nederland helpt je bij het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Maatschappelijke uitdagingen aanpakken

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland).  

CrossRoads focust op innovaties gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan, met digitalisering als ondersteunend proces:  

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie  
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid
Afbeelding
CrossRoads Samen sneller impact maken

Matchmaking, subsidie en begeleiding

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. De ambitie is om tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen. De eerste oproep staat open van 1 september 2023 t.e.m. 13 oktober 2023.

Naast de subsidie helpt het CrossRoads-consortium met het vinden van een partner(s) over de grens en zorgt het voor begeleiding tijdens en na het innovatieproject.

Meer informatie?

Heb jij een innovatief en technisch haalbaar projectidee gericht op een van de transitieprioriteiten? En wil je graag over de grenzen heen samenwerken met andere bedrijven? Ga dan naar www.crossroads2.eu/crossroads voor meer informatie over de subsidie en vind meteen ook jouw regionale contactpersoon. 

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?