Naar overzicht

Productbouwers verzamelden op 16 november op het technologiepark in Zwijnaarde voor het kick-off event ‘Waarde creëren in producten met slimme geconnecteerde technologie’.

Dit event werd georganiseerd door technologiecentrum Sirris en de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie, Agoria.

Hoe creëer ik met slimme en geconnecteerde producten waarde voor mijn bedrijf? Aan de hand van concrete voorbeelden en getuigenissen wilden de organisatoren zoveel mogelijk een antwoord bieden op die vraag en bedrijven input geven om mee aan de slag te gaan. Sommige sprekers spitsten zich toe op de technologie, anderen gaven meer uitleg over de mogelijke businessmodellen.

Ook twee adviseurs van CrossRoads2 waren aanwezig om de aanwezige bedrijven en kenniscentra meer uitleg te geven bij de mogelijkheden van de haalbaarheidsstudies.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?