Naar overzicht

Tussen 1 oktober 2016 en 13 januari 2017 konden vooruitstrevende kmo’s en mkb-bedrijven voor de tweede keer een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2. Uiteindelijk haalden veertien projecten de selectie.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. CrossRoads2 richt zich op kmo’s en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde. De tweede openstelling leverde in totaal negentien voorstellen op. Een onafhankelijke jury heeft de projecten beoordeeld en van advies voorzien. Veertien projecten ontvangen een subsidie, waaronder drie haalbaarheidsstudies en elf innovatieprojecten.

Mix van sectoren

Bij de 19 aanvragen waren 40 kmo’s en mkb-bedrijven betrokken. Daarvan ontvangen 29 bedrijven (15 Vlaamse en 14 Nederlandse) een subsidiebijdrage: in totaal is er 1.441.850 euro toegekend. CrossRoads2 steunt onder meer onderzoek naar gewasbescherming in de fruitteelt, intelligente en schone pompgemalen en elektromagnetische neurostimulatoren. De meeste projecten vallen in het domein van hightech-systemen & -materialen, maar ook andere sectoren komen aan bod: agrofood, biobased economy, life sciences & health en logistiek & maintenance.

Vierde call geopend

Op 2 mei 2017 werd de vierde oproep binnen CrossRoads2 gelanceerd. Tot en met 30 juni 2017 kunnen innovatieve bedrijven opnieuw een subsidieaanvraag indienen. Haalbaarheidsstudies kunnen maximaal 10.000 euro steun krijgen met een steunpercentage van 50 procent: ze zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig innovatieproject te toetsen. Innovatieprojecten worden voor maximaal 135.000 euro gesubsidieerd met een steunpercentage van 45 procent: ze richten zich op het demonstreren van een nieuw proces, product of een nieuwe dienst, veelal in een prototype.

Ook geïnteresseerd?

Je staat er als bedrijf niet alleen voor. In elke provincie staan projectadviseurs klaar om advies op maat te geven, je te helpen met je zoektocht naar een partnerbedrijf aan de andere kant van de grens en je te begeleiden bij je subsidieaanvraag. De vierde en voorlopig laatste openstelling loopt van 2 mei tot 30 juni 2017. Alle info vind je op www.crossroads2.be.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?