Naar overzicht
Afbeelding
3D printer

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Tenco DDM is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen en produceren van prototypes door middel van 3D printen, frezen en vacuümvormen. Daarnaast ligt er een belangrijke focus op het opschalen naar de seriematige productie van kunststof onderdelen (additive manufacturing). Ook beschikt Tenco DDM over uitgebreide kennis van nabewerkingstechnieken om de toepassing van kunststof onderdelen uit te breiden. In dit licht, heeft Tenco DDM ruime ervaring in het spuiten, dompelen en flowen met coating, zowel voor thermische als UV-afhankelijke coatingsystemen. Hierdoor kan Tenco DDM de bestaande expertise en infrastructuur flexibel en direct inzetten voor initiërend industrieel onderzoek, maar ook voor de realisatie van een ‘demonstrator’.

Life Sciences

Recente deelname aan Interreg Vlaanderen-Nederland projecten Trans Tech Diagnostics en BIOMAT betekenden voor Tenco DDM een omslag van de klassieke industrietakken voor additive manufacturing en prototyping naar de life science sector. Het open innovatieplatform van Tenco DDM bleek een ideale ingang om lab-on-chip applicaties voor hart- en vaatziekten te testen en verder te ontwikkelen. Middels deze haalbaarheidsstudie wil Tenco DDM onderzoeken welke technologische ontwikkelingen Tenco DDM moet doorvoeren om binnen de Vlaams-Nederlandse life science sector als referentie op vlak van prototyping en additive manufacturing erkend te worden.

Meer info:   http://tenco-online.com/

Subsidiebedrag € 9460
Provincies
Limburg (BE)
Projectpartners
Tenco DDM

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?