Naar overzicht
Afbeelding
automotor

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Metalen auto-onderdelen vervangen door slimme kunststof oplossingen: het is een groeiende sector in zowel België als Nederland. Maar is het technisch haalbaar om zulke complexe onderdelen te produceren zonder productfouten? Het Noord-Brabantse bedrijf Alligator Plastics Industry zoekt het uit met steun van CrossRoads2.

Alligator Plastics uit Son en Breugel (in de buurt van Eindhoven) heeft al ruim zestig jaar ervaring met kunststof spuitgieten voor onder meer de automotive-industrie. Samen met het Vlaamse bedrijf Punch Powertrain, een leverancier van zuinige aandrijfsystemen gevestigd in Sint-Truiden, werkt Alligator Plastics aan manieren om complexe auto-onderdelen uit kunststof te vervaardigen. Kunststof zorgt voor lagere productiekosten en lichtgewicht onderdelen. Maar naast die evidente voordelen is er ook een risico aan verbonden. Door de complexiteit van de onderdelen neemt de kans op productiefouten toe. Kan een 3D-scanner die foutenmarge minimaliseren?

Complex samenspel

Een fout in een auto-onderdeel van 1 ppm – 1 productfout per miljoen – kan al leiden tot 1,5 procent fout geproduceerde units. En dat betekent onvermijdelijk: voertuigen die met panne langs de weg staan. Om concurrentieel te blijven en de productie van auto-onderdelen in West-Europa te houden, moet de toeleverende industrie streven naar zero defects. Geen enkele productiefout dus. Maar de toenemende complexiteit van onderdelen gooit roet in het eten. Het gebruik van meerdere componenten en materialen en de integratie van elektronica creëren een complex samenspel van foutbronnen waarbij oorzaak en gevolg elkaar kunnen versterken. Manuele inspectie van de keten volstaat niet langer om aan de eis van zero defects te voldoen.

Op weg naar zero defects

Op dit moment bestaat er nog geen geautomatiseerde manier om complexe automotive-onderdelen efficiënt en volledig te controleren op fouten. Daar wil Alligator Plastics verandering in brengen. Een 3D-scanner die gebruikmaakt van grote hoeveelheden data en slimme algoritmen kan mogelijk de foutenmarge terugbrengen naar nul. Het bedrijf onderzoekt nu de technische en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van zo’n 3D-scanner. De haalbaarheidsstudie binnen CrossRoads2 zal duidelijk maken of de weg vrij is voor verdere robotisering, big data en deep learning in de productieketen van de automotive-industrie.

 

Meer info: www.alligator-plastics.nl  

Subsidiebedrag € 10.000
Provincies
Noord-Brabant
Projectpartners
Alligator Plastics Industry BV

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?