Naar overzicht
Afbeelding
Mest

INNOVATIEPROJECT

De agrarische sector in Vlaanderen en Nederland kampt met een overschot aan mest. Uit die mest willen twee bedrijven met de steun van CrossRoads2 mineralen, en in het bijzonder ammoniak, terugwinnen. Zo willen ze mestverwerking rendabel maken.  

VP-Hobe bouwt sinds 2001 mestverwerkingsinstallaties. Storg beheert een succesvolle biogasinstallatie. De twee bedrijven slaan de handen in elkaar om een installatie te bouwen die ammoniak kan terugwinnen uit mest.

Kostbare mineralen

Storg en VP-Hobe zijn geen onbekenden voor elkaar. Met zijn biogasinstallatie kan Storg hernieuwbare energie opwekken en warmte produceren. Het restproduct dat overblijft na vergisting van mest voor biogasproductie, heet digestaat. VP-Hobe ontwikkelde voor Storg een digestaatverwerker die draait op de warmte uit de biogasinstallatie. Om de mestverwerking rendabel te maken, werkt het bedrijf ook aan de terugwinning van kostbare mineralen zoals fosfaat, stikstof en kalium. Op de planning staat nu de bouw van een unit om ammoniak terug te winnen. De ammoniak zal worden ingezet in de aardappelteelt, die erg gebaat is bij deze vorm van stikstof.

Pilootunit

VP-Hobe en Storg krijgen financiële steun van CrossRoads2. Met het geld willen ze een pilootunit bouwen die moet bewijzen dat het systeem werkt. In een volgende stap wil VP-Hobe de ammoniak nog geconcentreerder maken. Met het eindproduct wil het bedrijf AdBlue vervaardigen, een reinigingsmiddel voor uitlaten van vrachtwagens. Het uiteindelijke doel is om de mineralen die veelvoudig in mest voorkomen, terug te winnen en te brengen naar de plaatsen in de wereld waar ze die het meeste nodig hebben.

Meer info: www.vp-hobe.nl en www.storg.be

Subsidiebedrag € 135000
Provincies
Limburg (NL)
Limburg (BE)
Projectpartners
VP-Hobe BV
STORG BVBA

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?