Naar overzicht
Afbeelding
app

INNOVATIEPROJECT

Hoe kunnen schepen minder brandstof verbruiken en minder CO₂ uitstoten? Volgens het Nederlandse bedrijf Trapps Wise en het Vlaamse Novation door hun vaartempo tussen sluizen te optimaliseren. Met steun van CrossRoads2 bouwen de partners een applicatie die schippers daarbij moet helpen. 

De start-up Trapps Wise op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen ontwikkelt smart mobility-apps. Enkele maanden geleden bekeek het bedrijf in een haalbaarheidsstudie de mogelijkheid om data om te zetten naar realtime-vaaradvies. Die studie had een positief resultaat. Samen met enkele partners, waaronder applicatiebouwer Novation, wil Trapps Wise nu een app ontwikkelen die schippers zelfs geld oplevert. De app beschouwt de schipper als spilfiguur in de logistieke keten.

Data verzamelen

Schippers verliezen vandaag heel wat tijd, geld en brandstof omdat ze geen rekening kunnen houden met de capaciteit van de sluis en de drukte op de vaarweg. Met de juiste informatie kunnen ze hun route of snelheid aanpassen. Daarom verzamelen de projectpartners in eerste instantie heel wat data: over de tijd die nodig is om van sluis naar sluis te varen, over de drukte op een vaarweg en over de invloed van natuurlijke fenomenen zoals stroming en waterpeil. Samen met het BISS-instituut van de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit Instituut ontwikkelen ze een algoritme dat in staat is realtime-vaaradvies te geven.  

Maatschappelijke impact

De app die de partners bouwen zullen ze vanaf juni uittesten in samenwerking met KPN Nederland.  Daarna hopen Trapps Wise  en Novation op een uitrol op de markt. Zes- tot zevenduizend schippers in Vlaanderen en Nederland behoren tot de potentiële eindgebruikers. Samen kunnen ze tot 15 procent minder CO₂ uitstoten door efficiënter te varen. De maatschappelijke impact daarvan is groot. En de partners hebben nog meer plannen. Dankzij de open data kunnen zij de realtime aankomsttijden van het schip bepalen voor het lossen. Hierdoor kunnen ze de logistieke keten op maat bedienen voor het verdere transport over de weg.  Ook de leegvracht kan worden teruggedrongen door de juiste IOT-data te koppelen aan andere databronnen.

 

Meer info: www.trappswise.nl en www.novation.be

Subsidiebedrag € 134.999
Provincies
Limburg (NL)
Limburg (BE)
Projectpartners
Trapps Bv
Novation

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?