Naar overzicht
Afbeelding
uitsnijdingen

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Het Vlaamse Cuthings staat in voor het kwalitatief verwerken van allerhande plaatmateriaal en materiaal op rol en heeft momenteel een sterk lokale gerichtheid. De productie blijft voor een groot deel beperkt tot toepassingen binnen de grafische en creatieve sectoren. Om ook aan grotere internationale bedrijven met industriële toepassingen te gaan leveren, is een verdere automatisering van de dienstverlening van Cuthings noodzakelijk.

Geen standaard oplossing

Het produceren van de half-fabricaten en eindproducten gebeurt momenteel quasi volautomatisch. De voor- en nabehandeling van deze productie laat echter wel nog ruimte voor verdere automatisering of optimalisatie van het proces. Zo wordt er immers heel wat tijd besteed aan de opmaak van offertes (prijsbepaling), het opmaken van bestanden die de productie kan aansturen (orderbegeleiding), het afnemen, assembleren en verpakken van de afgewerkte stukken (nabewerkingen) en het wegwerken van de restproducten (afvalverwerking). Gezien de beperkte complexiteit van de processen wil Cuthings voor de nabewerking en de afvalverwerking bijkomende investeringen doen op korte termijn (standaardoplossingen). Wanneer het echter gaat over prijsbepaling en orderbegeleiding, zijn er geen standaard oplossingen voorhanden. Bestanden van klanten moeten immers, door onderling overleg tussen Cuthings en klanten, geïnterpreteerd worden om vandaaruit prijzen te kunnen berekenen en snijbestanden op te maken. Voor deze ontwikkeling doet Cuthings beroep op de expertise van Vagebond uit Maastricht.

Meer info:   https://www.cuthings.be

Subsidiebedrag € 7500
Provincies
Limburg (BE)
Projectpartners
Cuthings

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?