Naar overzicht
Afbeelding
Zwemmer

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Elke honderdste van een seconde telt in de topsportwereld. Of het nu gaat om wielrennen, hardlopen of zwemmen. Coaches en trainers zoeken allerlei manieren om hun sporter het beste trainingsschema voor te leggen. En steeds vaker wordt hiervoor technologie ingezet, zoals lichaamssensoren. In een CrossRoads2-haalbaarheidsstudie onderzoekt het Vlaamse Champs hoe zwemmers hun wedstrijdstart kunnen optimaliseren door een beroep te doen op automatische beeldherkenning.

In de zwemsport wordt al jaren gebruik gemaakt van beeldanalyse om de techniek en de prestatie van zwemmers te verbeteren. Voor korte zwemafstanden is vooral de startanalyse van groot belang. Een verkeerde startpositie kan meteen een verlies van een aantal seconden opleveren. De wedstrijden worden echter nog steeds handmatig gefilmd en geanalyseerd. Dat vraagt veel tijd, veel analisten en is erg omslachtig. De Vlaamse zwemexpert Champs wil dit proces nu automatiseren door een mobiel camerasysteem te ontwikkelen dat uitgerust is met artificiële intelligentie.

Sport- en softwaredeskundigen

Zo’n systeem vergt echter heel wat onderzoek: Kan artificiële intelligentie een even nauwkeurige analyse maken als de mens? Hoe foutgevoelig is zo’n systeem? Is er onder de zwemmers en hun trainers voldoende draagkracht? Champs zocht een antwoord op deze vragen, in samenwerking met de Stichting Fieldlab Zwemsport in Eindhoven en het Nederlandse Escrito IT, dat zich bezighoudt met het softwaregedeelte.

Automatische beeldherkenning

Het Fieldlab bouwde een proof of concept en trainde dat met een kleine dataset. Het systeem memoriseerde beelden van bestaande zwemopnames en moest op basis hiervan de zwemmer kunnen detecteren in nieuwe beelden. Uit de test bleek dat het systeem hier in 92,3 % van de gevallen in slaagde. Wanneer enkel nog de benen van de zwemmer uit het water staken, herkende het systeem de zwemmer niet meer.

Daarnaast onderzocht het Fieldlab ook of het systeem de startpositie van de zwemmer kwalitatief kon beoordelen. Een nauwkeurige beeldanalyse moest vaststellen of de spronghoek een voordelige start zou opleveren of net een vertraging teweeg zou brengen. De resultaten van deze test waren eveneens positief. Een prototype zal dan ook niet lang uitblijven.

 

Meer info: www.ronaldgaastra.com

Subsidiebedrag € 10.000
Provincies
Antwerpen
Projectpartners
Champs

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?