Naar overzicht
Afbeelding
xenion

INNOVATIEPROJECT

Verdere automatisering en robotisering van manuele handelingen zijn alom nodig om concurrentieel te blijven en om fysiek zware of repetitieve taken draagbaar te maken. Zeker in agrofood bedrijven als bakkerijen en fruittelers resteert nog veel manueel werk. Van den Akker Electric Engineering B.V. en Octinion BVBA zijn beide ontwikkelaars van robotica en automatiseringsoplossingen in de agrofood sector en gaan samen een uniform platform ontwikkelen om de verdere automatisering in de agrofood sector mogelijk te maken.

Bakkerijen

Van den Akker Electric Engineering richt zich op end-of- line oplossingen voor bakkerijen. In bakkerijen worden broden inmiddels al grotendeels geautomatiseerd gebakken. Echter, na het bakproces resteert er nog steeds veel manueel werk. Vooral voor de kleine en middelgrote bakkerijen resulteert dit in relatief veel personeelskosten voor een activiteit met betrekkelijk weinig toegevoegde waarde. Robotisering middels AGV’s (Autonomous Guided Vehicles) kan ingezet worden om een deel van het werk niet langer manueel te verrichten en om het resterende werk lichter te maken voor de medewerkers.

Aardbeiteelt

Octinion is actief in oogst- en teeltmachines voor aardbeien. In de aardbeiensector is er een groot gebrek aan plukkers. Op dit moment zit de aardbeienmarkt in de lift waardoor de sector de groei nauwelijks kan bijbenen. Vergelijkbare trends zijn zichtbaar in de bredere bessenteelt. Telers willen vooral een oplossing voor hun personeelstekort, zodat zij mee kunnen groeien met de markt.

Grens-en sectoroverschrijdend

Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van een modulair, low cost AGV platform voor de agrofoodsector. Dit platform bevat alle basisfunctionaliteiten die een AGV nodig heeft, waardoor dit platform generiek inzetbaar is. Hoewel VDA en Octinion elk oplossingen ontwikkelen in hun eigen domein is er grote complementariteit in de onderliggende technologie die ze daarvoor ontwikkelen en gebruiken. Om te voorkomen dat ze los van elkaar het wiel opnieuw proberen uit te vinden, hebben ze besloten om hun kennis en resources te bundelen en gezamenlijk de gedeelde technische uitdagingen die zij ondervinden te lijf te gaan. Octinion zal kennis op gebied van elektronica en voertuigsturing inbrengen en VDA sensoriek en navigatie. Tijdens de ontwikkeling van het platform zal er met volgende elementen rekening gehouden worden: flexibiliteit, complexiteit van de werkomgeving en taken, moeilijke omstandigheden, veiligheid, betrouwbaarheid en kosten.
Uiteindelijk zal het AGV platform gevalideerd en gedemonstreerd worden in een specifieke proof-of-concept voor bakkerijen en één voor de aardbeiteelt.

Meer info:   www.octinion.be en https://vandenakker.com/nl/

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Vlaams-Brabant
Noord-Brabant
Projectpartners
Octinion BVBA
van den Akker Electric Engineering B.V.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?