Naar overzicht
Afbeelding
Hout

INNOVATIEPROJECT

Typische sectionaal en openslaande garagedeuren worden vervaardigd uit aluminium of staal. De consument hecht echter steeds hogere waarde aan factoren als design, kwaliteit en esthetische waarde in combinatie met isolatie en duurzaamheid. Hoewel de raamkozijnen nog vaak in aluminium worden uitgevoerd, vraagt de klant steeds vaker naar cross-over poorten met aluminium kozijnen en houten panelen die zowel design, isolatie en kwaliteit combineren. Deze cross-over is voor de producten echter geen evidentie en daarom gaan het Nederlandse Different Doors en het Vlaamse Ateliers Doumen Kinrooi (ADK) samen op zoek naar een oplossing.

Uitdagingen

Het produceren van een cross-over garagepoort brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Ten eerste vereist dit van de producent dat zij in hun productieomgeving zowel aluminium kozijnen kunnen maken als houten deurbladen. Dit zijn twee aparte specialismes en het is vaak rendabeler te focussen op één van de twee. Ten tweede betreft het twee verschillende materialen met verschillende materiaaleigenschappen die vragen om een andere benadering. Met name de aansluiting tussen het houten deurblad en het aluminium kozijn is hierbij technisch uitdagend. Ten derde vraagt een dergelijke op maat aangepaste poort vaak een uitstekende samenwerking tussen verschillende leveranciers, zowel logistiek of technisch.  Dit samenspel vraagt veel tijd en staat vaak haaks op de verwachting van de klant die een totaalproduct vereist dat met een relatief korte doorlooptijd geleverd kan worden.

Koppelen van expertises

Om invulling te geven aan deze concrete klantvraag beogen de projectpartners Different Doors en ADK een verregaande samenwerking met elkaar op te zetten waarbij ze samen een nieuwe poort gaan ontwikkelen. Different Doors is gespecialiseerd in houten poorten en ADK levert en installeert voornamelijk aluminium poorten en deuren. De verschillende expertises op vlak van materiaaleigenschappen en installatie moeten kwalitatieve eindproducten garanderen.  Verder worden beide productieprocessen op elkaar afgestemd door een digitalisering van de afzonderlijke productieprocessen. Dit moet een korte doorlooptijd met kleine foutmarges borgen. Verder ontstaan door de samenwerking ook bijkomende synergiën op het vlak van hergebruik van afvalmaterialen en schaalvoordelen van lokale productie.

Meer info:  https://www.differentdoors.nl/ en https://www.adknv.com/

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Noord-Brabant
Limburg (BE)
Projectpartners
Different Doors
ADK

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?