Naar overzicht
Afbeelding
Koeien

INNOVATIEPROJECT

Uierontsteking vroegtijdig opsporen bespaart melkveehouders niet alleen heel wat kosten, het maakt ook een verschil voor het milieu en onze gezondheid. Het Belgische CellSine en het Nederlandse Unitron  ontwikkelen samen een handig detectieapparaat.

Uierontsteking of mastitis is de meest voorkomende aandoening in Vlaamse en Nederlandse melkveebedrijven. Omdat melk uit besmette uiers niet in aanmerking komt voor consumptie, zorgt mastitis voor grote economische verliezen. Melkveehouders zijn dus gebaat bij een snelle detectie van de ziekte, maar het blijft voorlopig wachten op een efficiënte én snelle test. De snelheid van detectie is immers cruciaal. Op enkele dagen tijd kan een koe immers een hele stal aansteken. Of raakt melk van een besmette, niet-gedetecteerde koe toch in de winkelrekken. Dat houdt geen gezondheidsrisico in, maar de melk bevat wel opvallend minder voedingsstoffen. Andere voordelen van snelle opsporing? Waterzuiveringscentrales rond een getroffen stal moeten minder afvalmelk verwerken. En een besmette koe heeft minder antibiotica nodig.   

Afgeslankt apparaat

Redenen te over voor CrossRoads2-partners CellSine en Unitron  om een snelle, efficiënte detectietest te ontwikkelen die melkveehouders zelf ter plaatse kunnen uitvoeren. CellSine is een spin-off van de KU Leuven en de VUB, die via elektrochemie het gedrag van levende cellen analyseert. Uit eerdere testen bleek al dat CellSine koemelk snel, eenvoudig en in een vroeg stadium kan doorlichten op het aantal witte bloedcellen, een duidelijke indicatie voor mastitis. Die analyse gebeurt momenteel met een hightech laboapparaat, dat relatief duur en onpraktisch is voor een veldtest. Voor een fiks afgeslankte versie van het analyseapparaat biedt Unitron als producent van medische en industriële apparatuur haar expertise aan. 

De boer op

Samen ontwikkelen CellSine en Unitron een draagbaar, robuust testapparaatje met een eenvoudig softwarepakket. Zo zullen melkveehouders zelf de test kunnen uitvoeren, met onmiddellijk resultaat. Voor de ontwikkeling van de geoctrooieerde testmethode kunnen de partners terugvallen op een melkstalencollectie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. De kans is groot dat het apparaat na het CrossRoads2-project op de markt komt.

Meer info: www.cellsine.com en www.unitron.nl

Subsidiebedrag € 115.324
Provincies
Vlaams-Brabant
Zeeland
Projectpartners
CellSine
Unitron Assets

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?